Mynnwn gael gwlau nyrsio ym Mhen Llŷn

Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn

Mae yna bryderon ynghylch dyfodol gwlau nyrsio Penrhos, yn dilyn y newyddion fod y Polish Housing Society yn cau Penrhos.

Mae yna obeithion y bydd sefydliad arall yn cymryd y safle ymlaen, ond mae yna amheuaeth ynghylch y gwelyau nyrsio.

Mae Penrhos wedi chwarae rhan bwysig yn hanes diweddar Pen Llŷn, ac mae'n gartref nyrsio ar gyfer trigolion yr ardal.

Nid oes yna gartref nyrsio arall ym Mhen Llŷn, a byddai rhaid i bobl deithio i Gricieth, Porthmadog, neu ymhellach er mwyn cael lle mewn cartref nyrsio arall.

Mae yna alw ac angen am welyau nyrsio ym Mhen Llŷn.

Rol y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru ydy sicrhau fod yna ddarpariaeth ar gyfer ein anghenion. Wrth i'r boblogaeth heneiddio, a thrafferthion iechyd fynd yn fwy dyrys, mae'r galw am welyau nyrsio felly yn cynyddu.

Galwn ar i Lywodraeth Cymru a'r Bwrdd Iechyd gydweithio er mwyn sicrhau fod gofal gwelyau nyrsio yn parhau i fod yma ym Mhen Llŷn.

Who's signing

Megan Williams
Rhiannon Roberts
Rhian Jones
Eirwen Owen
Mirain Fflur
Catrin Heledd Roberts
Ellen Rotheram
Mandy Williams
Gwenda Williams
Angharad Hywel
Arwel Lloyd Jones
Gwyndaf Jones
Debbie Harris
Emrys Williams
Gareth Jones
John Roberts
Mary Griffiths
June Jones
Megan Benbow
Llifon Jones
Bleddyn Roberts
Gaynor Williams Williams
Robart Hywel Wyn Williams
Elfyn Pritchard
Nerys Grimes
Helen Roberts
Eric Mcclelland
Catrin Morris Jones
Alwen Jones
Janet Roberts
1,047 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 214 o ymatebion

 • Megan Williams
  signed 2020-07-10 09:21:14 +0100
 • Rhiannon Roberts
  signed 2020-07-10 09:18:26 +0100
 • Rhian Jones
  signed 2020-07-10 09:17:23 +0100
 • Eirwen Owen
  signed 2020-07-10 09:08:44 +0100
 • Mirain Fflur
  signed 2020-07-10 09:05:32 +0100
 • Catrin Heledd Roberts
  signed 2020-07-10 08:44:08 +0100
 • Ellen Rotheram
  signed 2020-07-10 08:12:52 +0100
 • Mandy Williams
  signed 2020-07-10 07:53:38 +0100
  Mae fy Mam yn derbyn gofal diwedd oes yma ers dros flwyddyn bellach ac yn ddibynnol ar ofal nyrsio 100%. Fy chwaer a minnau yn poeni’n arw ynglyn â beth fydd yn digwydd iddi.
 • Gwenda Williams
  signed 2020-07-10 07:43:48 +0100
 • Angharad Hywel
  signed 2020-07-10 07:32:51 +0100
 • Arwel Lloyd Jones
  signed via 2020-07-10 07:25:05 +0100
 • Gwyndaf Jones
  signed 2020-07-10 07:22:44 +0100
 • Debbie Harris
  signed 2020-07-10 06:03:56 +0100
 • Emrys Williams
  signed 2020-07-10 03:52:05 +0100
  Rhaid cael cartref I henoed until Llyn
 • Gareth Jones
  signed 2020-07-10 00:54:31 +0100
 • John Roberts
  signed 2020-07-10 00:30:08 +0100
 • Mary Griffiths
  signed 2020-07-10 00:08:01 +0100
 • June Jones
  signed 2020-07-10 00:06:56 +0100
  Mae wir angen gwlau nyrsio yn Mhen Llyn.
 • Megan Benbow
  signed 2020-07-09 23:52:17 +0100
 • Llifon Jones
  signed 2020-07-09 23:44:02 +0100
 • Bleddyn Roberts
  signed 2020-07-09 23:43:02 +0100
 • Gaynor Williams Williams
  signed 2020-07-09 23:41:27 +0100
 • Robart Hywel Wyn Williams
  signed 2020-07-09 23:38:39 +0100
 • Elfyn Pritchard
  signed via 2020-07-09 23:32:20 +0100
 • Nerys Grimes
  signed 2020-07-09 23:29:01 +0100
 • Helen Roberts
  signed 2020-07-09 23:28:51 +0100
 • Eric Mcclelland
  signed 2020-07-09 23:24:10 +0100
 • Catrin Morris Jones
  signed 2020-07-09 23:21:30 +0100
 • Alwen Jones
  signed 2020-07-09 23:16:27 +0100
 • Janet Roberts
  signed 2020-07-09 23:07:35 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd