Newyddion

BLOG: Llymder, yr Argyfwng Costau Byw a'r Torïaid – Mabon ap Gwynfor

Mae pobl Cymru wedi dangos gwydnwch rhyfeddol dros y deng mlynedd diwethaf. Yn wyneb llymder llethol – yn deillio o ddewisiadau gwleidyddol, Brexit, ac yn fwy diweddar y pandemig byd-eang – mae’n syndod ar un olwg bod pobl a chymunedau wedi llwyddo i oroesi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BLOG: A ddylen ni fod yn chwalu neu ail-greu Prydain? - Liz Saville Roberts

Dydan ni ddim yn siarad am Brydeindod, ond mae angen i ni wneud.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffermwyr Cymru yn cael eu gadael heb lais nac amddiffyniad gan gytundeb masnach y DU-NZ

Plaid yn mynegi ‘pryder sylweddol’ am yr effaith negyddol ar ffermwyr Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymunedau gwledig yn dioddef wrth i Openreach roi stop ar gynllun ffeibr

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts wedi galw ar y darparwr rhwydwaith band eang Openreach i ailddechrau ar fyrder cynlluniau Partneriaeth Cymunedol Ffibr (FCP), sydd wedi eu gohirio am gyfnod amhenodol oherwydd cynnydd yn y galw

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mabon ap Gwynfor yn plannu coeden fel rhan o ymgyrch Tyfu Gyda’n Gilydd NFU Cymru

Roedd NFU Cymru yn falch o groesawu Mabon ap Gwynfor AS i fferm yn ei etholaeth i blannu coeden fel rhan o ymgyrch ‘Tyfu Gyda’n Gilydd’ yr undeb.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BLOG: Yr hawl i fyw yn ein bro

Does dim cuddio rhag y ffaith fod hon yn gyfnod anodd i nifer o bobl, yn enwedig y lleiaf breintiedig yn ein plith. Mae costau byw ar gynnydd yn sylweddol, efo pris tanwydd i’r cartref wedi dyblu, a phrisiau bwyd yn ein siopau yn cynyddu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Argyfwng tai yn argyfwng cenedlaethol' - Mabon ap Gwynfor

Mae llefarydd Plaid Cymru dros faterion tai a chynllunio, Mabon ap Gwynfor AS, wedi ail-adrodd ei alwadau i'r Llywodraeth weithredu i daclo'r argyfwng tai yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Diwrnod Sylfaenwyr 2021

Ddydd Gwener 15 Hydref, nododd Prifysgol Aberystwyth 149 mlynedd ers iddi agor ei drysau am y tro cyntaf, gyda gorymdaith flynyddol Diwrnod y Sylfaenwyr o’r Hen Goleg i gicio’r bar ym mhen gogleddol y Promenâd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dyma sut gall eich cymuned gael mynediad at grant peiriannau diffibrilio

Dyma sut y gall cymunedau neu sefydliadau gael mynediad i'r £500,000 y mae'r Llywodraeth yn ei neulltuo tuag at beiriannau diffibrilio.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwysigrwydd Porthmadog yn hanes treftadaeth llechi Gwynedd

Wyddoch chi fod dros 116,000 tunnell o lechi’r gogledd yn cael eu hallforio o Borthmadog yn 1873? Mae’r dref yn chwarae rhan allweddol bwysig yn hanes stori ardal llechi Cymru fel safle treftadaeth y byd UNESCO.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.