Mynnwn gael gwlau nyrsio ym Mhen Llŷn

Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn

Mae yna bryderon ynghylch dyfodol gwlau nyrsio Penrhos, yn dilyn y newyddion fod y Polish Housing Society yn cau Penrhos.

Mae yna obeithion y bydd sefydliad arall yn cymryd y safle ymlaen, ond mae yna amheuaeth ynghylch y gwelyau nyrsio.

Mae Penrhos wedi chwarae rhan bwysig yn hanes diweddar Pen Llŷn, ac mae'n gartref nyrsio ar gyfer trigolion yr ardal.

Nid oes yna gartref nyrsio arall ym Mhen Llŷn, a byddai rhaid i bobl deithio i Gricieth, Porthmadog, neu ymhellach er mwyn cael lle mewn cartref nyrsio arall.

Mae yna alw ac angen am welyau nyrsio ym Mhen Llŷn.

Rol y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru ydy sicrhau fod yna ddarpariaeth ar gyfer ein anghenion. Wrth i'r boblogaeth heneiddio, a thrafferthion iechyd fynd yn fwy dyrys, mae'r galw am welyau nyrsio felly yn cynyddu.

Galwn ar i Lywodraeth Cymru a'r Bwrdd Iechyd gydweithio er mwyn sicrhau fod gofal gwelyau nyrsio yn parhau i fod yma ym Mhen Llŷn.

Who's signing

Jane Aaron
Susan Davies
gweno martin
Llinos Angharad
Dyddgu Mair Williams
Glesni jones
Catrin Wyn Hart
Deio Gruffydd
Menai Williams
Nansi Pritchard
Sioned Thomas
Jina Gwyrfai
Non Mererid Jones
Sioned Dunn
Osian Gruffydd
Carys Jones
Noel Dyer
Iols Williamd
Caroline Jones
Twrog Jones
Lois Williams
Mali Rickards
Awen Schiavone
Mary Rickards
Owain Lewis
Gwyneth Owen
Lois Jones
Michael Strain
Anet Thomas
Elin Gruffydd
1,047 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 214 o ymatebion

 • Jane Aaron
  signed 2020-07-27 21:44:04 +0100
 • Susan Davies
  signed 2020-07-27 15:59:36 +0100
 • gweno martin
  signed via 2020-07-27 15:45:55 +0100
 • Llinos Angharad
  signed 2020-07-27 14:40:17 +0100
 • Dyddgu Mair Williams
  signed 2020-07-27 14:33:50 +0100
 • Glesni jones
  signed 2020-07-25 19:47:12 +0100
 • Catrin Wyn Hart
  signed via 2020-07-20 12:58:14 +0100
 • Deio Gruffydd
  signed 2020-07-20 09:33:07 +0100
 • Menai Williams
  signed 2020-07-19 15:47:03 +0100
 • Nansi Pritchard
  signed 2020-07-17 16:58:12 +0100
 • Sioned Thomas
  signed via 2020-07-17 16:10:13 +0100
 • Jina Gwyrfai
  signed 2020-07-16 20:55:22 +0100
 • Non Mererid Jones
  signed via 2020-07-16 17:17:16 +0100
 • Sioned Dunn
  signed via 2020-07-16 16:46:31 +0100
 • Osian Gruffydd
  signed 2020-07-16 09:47:57 +0100
 • Carys Jones
  signed 2020-07-15 14:47:23 +0100
 • Noel Dyer
  signed 2020-07-15 10:52:50 +0100
 • Iols Williamd
  signed 2020-07-14 22:52:22 +0100
 • Caroline Jones
  signed 2020-07-14 16:39:43 +0100
 • Twrog Jones
  signed 2020-07-14 15:32:53 +0100
 • Lois Williams
  signed via 2020-07-14 12:45:26 +0100
 • Mali Rickards
  signed 2020-07-14 11:36:21 +0100
 • Awen Schiavone
  signed 2020-07-14 11:05:30 +0100
 • Mary Rickards
  signed 2020-07-14 10:47:35 +0100
 • Owain Lewis
  signed via 2020-07-14 10:06:31 +0100
 • Gwyneth Owen
  signed 2020-07-14 10:06:20 +0100
 • Lois Jones
  signed 2020-07-14 10:01:54 +0100
 • Michael Strain
  signed 2020-07-14 09:43:07 +0100
 • Anet Thomas
  signed 2020-07-14 09:34:54 +0100
 • Elin Gruffydd
  signed 2020-07-14 09:05:30 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd