Mynnwn gael gwlau nyrsio ym Mhen Llŷn

Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn

Mae yna bryderon ynghylch dyfodol gwlau nyrsio Penrhos, yn dilyn y newyddion fod y Polish Housing Society yn cau Penrhos.

Mae yna obeithion y bydd sefydliad arall yn cymryd y safle ymlaen, ond mae yna amheuaeth ynghylch y gwelyau nyrsio.

Mae Penrhos wedi chwarae rhan bwysig yn hanes diweddar Pen Llŷn, ac mae'n gartref nyrsio ar gyfer trigolion yr ardal.

Nid oes yna gartref nyrsio arall ym Mhen Llŷn, a byddai rhaid i bobl deithio i Gricieth, Porthmadog, neu ymhellach er mwyn cael lle mewn cartref nyrsio arall.

Mae yna alw ac angen am welyau nyrsio ym Mhen Llŷn.

Rol y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru ydy sicrhau fod yna ddarpariaeth ar gyfer ein anghenion. Wrth i'r boblogaeth heneiddio, a thrafferthion iechyd fynd yn fwy dyrys, mae'r galw am welyau nyrsio felly yn cynyddu.

Galwn ar i Lywodraeth Cymru a'r Bwrdd Iechyd gydweithio er mwyn sicrhau fod gofal gwelyau nyrsio yn parhau i fod yma ym Mhen Llŷn.

Who's signing

Manon Haf Owen
Dafydd Morgan Williams
Iola Jones
Sulwen Edwards
Rhian Jones
Rhys Llewelyn Jones
megan Davies
Mared Gwyn Jones
Rhian Jones
Meinir Jones
Elin Huws Evans
Catrin Gruffudd
Annie Jones
Siân Saunders
Llio Owen
Ffion Roberts
Elfed Gruffydd
Dawn Williams
Ceridwen Lloyd-Morgan
Emrysia Jones
Ann Evans
Dyddgu Williams
Alun Jones
Gwyneth Williams Willims
Mared Huws
Mared Williams
Ann-Marie Hinde
Marged Tudur
William Jones
1,047 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 214 o ymatebion

 • Manon Haf Owen
  signed 2020-07-11 08:26:24 +0100
 • Dafydd Morgan Williams
  signed via 2020-07-11 07:20:16 +0100
 • Iola Jones
  signed via 2020-07-11 06:56:57 +0100
 • Sulwen Edwards
  signed 2020-07-11 06:33:52 +0100
 • Rhian Jones
  signed 2020-07-10 23:43:36 +0100
 • Rhys Llewelyn Jones
  signed 2020-07-10 23:32:31 +0100
 • megan Davies
  signed 2020-07-10 21:59:54 +0100
 • Mared Gwyn Jones
  signed via 2020-07-10 21:40:43 +0100
 • Rhian Jones
  signed 2020-07-10 20:53:10 +0100
 • Meinir Jones
  signed via 2020-07-10 20:37:48 +0100
 • Elin Huws Evans
  signed via 2020-07-10 19:56:45 +0100
 • Catrin Gruffudd
  signed via 2020-07-10 19:07:27 +0100
 • Annie Jones
  signed 2020-07-10 18:50:51 +0100
 • Siân Saunders
  signed 2020-07-10 18:43:33 +0100
 • Llio Elenid
  @LlioElenid tweeted link to this page. 2020-07-10 18:30:18 +0100
  Arwyddwch y ddeiseb: Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn https://www.dwyformeirionnydd.cymru/gwlau_nyrsio_penrhos?recruiter_id=6368
 • Llio Owen
  signed via 2020-07-10 18:29:56 +0100
 • Ffion Roberts
  signed 2020-07-10 16:48:15 +0100
 • Elfed Gruffydd
  signed 2020-07-10 15:52:55 +0100
 • Dawn Williams
  signed via 2020-07-10 15:36:55 +0100
 • Ceridwen Lloyd-Morgan
  signed 2020-07-10 15:10:01 +0100
 • Emrysia Jones
  signed via 2020-07-10 14:26:57 +0100
 • Ann Evans
  signed via 2020-07-10 14:22:39 +0100
 • Dyddgu Williams
  signed 2020-07-10 14:16:50 +0100
  Mae’n hollol angenrheidiol cadw’r cartref nyrsio a chynnal y gymuned Bwyleg ym Mhenrhos
 • Alun Jones
  signed 2020-07-10 14:09:30 +0100
 • Gwyneth Williams Willims
  signed 2020-07-10 14:03:10 +0100
  2 berthynas yna
 • Mared Huws
  signed 2020-07-10 13:44:16 +0100
 • Mared Williams
  signed via 2020-07-10 13:31:35 +0100
 • Ann-Marie Hinde
  signed 2020-07-10 13:08:11 +0100
 • Marged Tudur
  signed via 2020-07-10 12:55:43 +0100
 • William Jones
  signed 2020-07-10 12:03:02 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd