Mynnwn gael gwlau nyrsio ym Mhen Llŷn

Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn

Mae yna bryderon ynghylch dyfodol gwlau nyrsio Penrhos, yn dilyn y newyddion fod y Polish Housing Society yn cau Penrhos.

Mae yna obeithion y bydd sefydliad arall yn cymryd y safle ymlaen, ond mae yna amheuaeth ynghylch y gwelyau nyrsio.

Mae Penrhos wedi chwarae rhan bwysig yn hanes diweddar Pen Llŷn, ac mae'n gartref nyrsio ar gyfer trigolion yr ardal.

Nid oes yna gartref nyrsio arall ym Mhen Llŷn, a byddai rhaid i bobl deithio i Gricieth, Porthmadog, neu ymhellach er mwyn cael lle mewn cartref nyrsio arall.

Mae yna alw ac angen am welyau nyrsio ym Mhen Llŷn.

Rol y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru ydy sicrhau fod yna ddarpariaeth ar gyfer ein anghenion. Wrth i'r boblogaeth heneiddio, a thrafferthion iechyd fynd yn fwy dyrys, mae'r galw am welyau nyrsio felly yn cynyddu.

Galwn ar i Lywodraeth Cymru a'r Bwrdd Iechyd gydweithio er mwyn sicrhau fod gofal gwelyau nyrsio yn parhau i fod yma ym Mhen Llŷn.

Who's signing

Anni Ll?n Phillips Phillips
Awen Griffith
Sian Roberts
Catrin Williams
Gwyneth Jones
Robert Jones
Gwen Aaron
Gwenan Gruffydd
Einir Wyn
Delyth Wyn Rowlands
Gwyneth Griffiths
Ann Griffith
Arthur Williams
Jean Williams
Sian Parry
John Eric Williams
Rebecca Adams
Meryl Davies
Ffraid Gwenllian
Gwenno Griffith
Edward Griffith
Calan McGreevy
Wendy Lloyd Jones
Eryl Evans
Gillian Walker
Rhian Parry
Eirian Gwynfydd Howells
Nia Downes
Delia Roberts
Rita Lewis
1,047 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 214 o ymatebion

 • Anni Ll?n Phillips Phillips
  signed 2020-07-14 08:43:20 +0100
 • Awen Griffith
  signed via 2020-07-14 06:45:42 +0100
 • Sian Roberts
  signed 2020-07-13 23:06:13 +0100
 • Catrin Williams
  signed 2020-07-13 22:28:58 +0100
 • Gwyneth Jones
  signed 2020-07-13 22:21:29 +0100
 • Robert Jones
  signed via 2020-07-13 21:35:21 +0100
  Hanfodol cael gwlau nyrsio yn pen llyn.
 • Gwen Aaron
  signed 2020-07-13 20:28:08 +0100
 • Gwenan Gruffydd
  signed via 2020-07-13 20:25:23 +0100
 • Einir Wyn
  signed via 2020-07-13 19:34:53 +0100
 • Delyth Wyn Rowlands
  signed via 2020-07-13 19:33:20 +0100
 • Gwyneth Griffiths
  signed via 2020-07-13 19:29:10 +0100
 • Ann Griffith
  signed 2020-07-13 18:34:49 +0100
 • Arthur Williams
  signed 2020-07-13 17:24:21 +0100
  Mam yn byw ym Mhen Llyn.
 • Jean Williams
  signed 2020-07-13 17:01:14 +0100
 • Sian Parry
  signed 2020-07-13 16:27:58 +0100
 • John Eric Williams
  signed 2020-07-13 16:24:50 +0100
 • Rebecca Adams
  signed via 2020-07-13 15:24:09 +0100
 • Meryl Davies
  signed via 2020-07-13 10:10:16 +0100
 • Ffraid Gwenllian
  signed via 2020-07-13 09:59:17 +0100
 • Gwenno Griffith
  signed via 2020-07-13 09:39:35 +0100
 • Edward Griffith
  signed via 2020-07-13 07:49:05 +0100
 • Calan McGreevy
  signed 2020-07-12 22:55:03 +0100
 • Wendy Lloyd Jones
  signed via 2020-07-12 22:07:29 +0100
 • Eryl Evans
  signed via 2020-07-12 18:02:56 +0100
 • Gillian Walker
  signed via 2020-07-12 14:48:30 +0100
 • Rhian Parry
  signed via 2020-07-12 13:10:30 +0100
 • Eirian Gwynfydd Howells
  signed via 2020-07-12 11:45:15 +0100
 • Nia Downes
  signed via 2020-07-12 11:42:07 +0100
 • Delia Roberts
  signed via 2020-07-12 11:11:43 +0100
 • Rita Lewis
  signed 2020-07-12 10:38:06 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd