Mynnwn gael gwlau nyrsio ym Mhen Llŷn

Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn

Mae yna bryderon ynghylch dyfodol gwlau nyrsio Penrhos, yn dilyn y newyddion fod y Polish Housing Society yn cau Penrhos.

Mae yna obeithion y bydd sefydliad arall yn cymryd y safle ymlaen, ond mae yna amheuaeth ynghylch y gwelyau nyrsio.

Mae Penrhos wedi chwarae rhan bwysig yn hanes diweddar Pen Llŷn, ac mae'n gartref nyrsio ar gyfer trigolion yr ardal.

Nid oes yna gartref nyrsio arall ym Mhen Llŷn, a byddai rhaid i bobl deithio i Gricieth, Porthmadog, neu ymhellach er mwyn cael lle mewn cartref nyrsio arall.

Mae yna alw ac angen am welyau nyrsio ym Mhen Llŷn.

Rol y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru ydy sicrhau fod yna ddarpariaeth ar gyfer ein anghenion. Wrth i'r boblogaeth heneiddio, a thrafferthion iechyd fynd yn fwy dyrys, mae'r galw am welyau nyrsio felly yn cynyddu.

Galwn ar i Lywodraeth Cymru a'r Bwrdd Iechyd gydweithio er mwyn sicrhau fod gofal gwelyau nyrsio yn parhau i fod yma ym Mhen Llŷn.

Who's signing

Martin Paul
Howard Huws
Ffion Evans
Sye Andrew
Haydn Hughes
Martyn Huws
A Thomas
Rhian Holt
Nia Hughes
Kevin Titley
Ann Eleri Jones
Deian Rhisiart
Carol Jones
Margaret Owen
Ant Evans
Gwynfor Owen
Viv Seears
Dewi Rhys
Luned Roberts
Delyth Jones Jones
Alan Jones
Gwyn Williams
Lowri Mererid
marian williams
Llinos Griffin
Elin Williams
David Salisbury
1,047 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 214 o ymatebion

 • Martin Paul
  signed 2020-07-12 10:25:27 +0100
 • Howard Huws
  signed via 2020-07-12 08:51:57 +0100
 • Ffion Evans
  signed 2020-07-11 22:46:23 +0100
 • Sye Andrew
  signed 2020-07-11 22:23:00 +0100
 • Haydn Hughes
  signed 2020-07-11 22:21:13 +0100
 • Martyn Huws
  signed via 2020-07-11 22:07:29 +0100
 • A Thomas
  signed via 2020-07-11 22:02:58 +0100
 • Rhian Holt
  signed 2020-07-11 21:57:35 +0100
 • Nia Hughes
  signed 2020-07-11 21:46:00 +0100
 • Kevin Titley
  signed 2020-07-11 21:34:46 +0100
 • Ann Eleri Jones
  signed via 2020-07-11 21:33:40 +0100
 • Deian Rhisiart
  signed via 2020-07-11 21:26:35 +0100
 • Carol Jones
  signed 2020-07-11 21:24:34 +0100
 • Margaret Owen
  signed 2020-07-11 21:24:18 +0100
 • Ant Evans Esq. 💦🧠
  @Ant1988 tweeted link to this page. 2020-07-11 21:20:08 +0100
  Arwyddwch y ddeiseb: Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn https://www.dwyformeirionnydd.cymru/gwlau_nyrsio_penrhos?recruiter_id=6518
 • Ant Evans
  signed via 2020-07-11 21:19:46 +0100
 • Gwynfor Owen
  @GwynforO tweeted link to this page. 2020-07-11 21:11:58 +0100
  Arwyddwch y ddeiseb: Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn https://www.dwyformeirionnydd.cymru/gwlau_nyrsio_penrhos?recruiter_id=1393
 • Gwynfor Owen
  signed 2020-07-11 21:11:38 +0100
 • Viv Seears
  signed 2020-07-11 20:57:52 +0100
 • Dewi Rhys
  signed 2020-07-11 20:51:49 +0100
 • Luned Roberts
  followed this page 2020-07-11 18:41:13 +0100
 • Luned Roberts
  signed 2020-07-11 17:36:39 +0100
 • Delyth Jones Jones
  signed 2020-07-11 13:00:21 +0100
 • Alan Jones
  signed 2020-07-11 12:32:20 +0100
 • Gwyn Williams
  signed 2020-07-11 10:51:48 +0100
 • Lowri Mererid
  signed 2020-07-11 10:22:20 +0100
 • marian williams
  signed 2020-07-11 10:00:13 +0100
 • Llinos Griffin
  signed 2020-07-11 09:15:13 +0100
 • Elin Williams
  signed via 2020-07-11 08:44:40 +0100
 • David Salisbury
  signed 2020-07-11 08:42:01 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd