Ymgyrchoedd

Achub peiriant ATM Barclay's yn Nolgellau - Keep the Dolgellau ATM

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llythyr agored - trenau diogel

Mae Cymru wedi cymhwyso i'r Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958 sy'n dipyn o gamp i'n gwlad.

Mae Cymru’n chwarae nifer cynyddol o gemau pêl-droed rhyngwladol yng Nghaerdydd. Gemau grŵp Cwpan y Byd, gemau Grŵp Ewro, gemau grŵp cynghrair y Genedl a gemau cyfeillgar i restru dim ond rhai. 

Rydym yn ffodus i fod yn dyst i oes aur ym mhêl-droed Cymru. Ond, os ydych yn dibynnu ar y trên i deithio o ogledd Cymru, byddwch yn ymwybodol o'r her i gyrraedd y Brifddinas.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb HSBC: Dim costau ychwanegol i gyfrifon banc cymunedol

Mae Bank HSBC wedi cyflwyno costau newydd i gyfrifon banc grwpiau cymunedol.

Credwn bydd effaith andwyol a phellgyrhaeddol i niferoedd lawer o grwpiau cymdeithasol ac elusennau yng Nghymru os daw'r costau ychwanegol i rym.

Dylai HSBC dderbyn cyfrifoldeb cymdeithasol i’n cymunedau ni yma yng Nghymru a pheidio â chyflwyno costau ychwanegol.

Mae grwpiau cymunedol wedi cefnogi pobl drwy gydol cyfnod Covid. Gall costau ychwanegol fod yn ormod i lawer ohonynt wrth ail-sefydlu. Mae'n hen bryd i HSBC ysgwyddo eu cyfrifoldebau hwythau.

Arwyddwch y ddeiseb yn galw ar HSBC i beidio â chyflwyno'r costau niweidiol hyn.

👉 Arwyddwch y ddeiseb yma.

 

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwella Band-llydan

Mae band llydan cyflym (o leiaf 25 mbps) yn un o hanfodion bywyd modern: ar gyfer gwaith, astudio, derbyn gwasanaethau ar lein a hamdden.

Yn anffodus mae Dwyfor Meirionnydd ymhlith yr ardaloedd sy’n cael eu gwasanaethu waethaf gan y ddarpariaeth band-llydan drwy’r Deyrnas Gyfunol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cadw gwlau nyrsio ym Mhen Llŷn

Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cadw gwasanaeth cymunedol methiant y galon

Ers 2015 mae'r Bwrdd Iechyd wedi buddsoddi er mwyn ehangu gwasanaeth cymunedol rhagorol ar gyfer cleifion methiant y galon.

Mae'n wasanaeth sy'n arbed bywydau; yn arbed pobl rhag mynychu ysbytai cyffredinol; ac yn arbed arian sylweddol i'r Bwrdd Iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Holiadur barn

Mae eich barn yn bwysig i ni.

Cymerwch rhan yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw i agor canolfan deiagnosis canser yng Ngwynedd

Llythyr agored i Lywodraeth Cymru - pobl Gwynedd yn galw am ganolfan ddeiagnosis canser

Mae canser yn lladd mwy o bobl yng Ngwynedd nag unrhywbeth arall, gyda 28% o farwolaethau yng Ngwynedd o ganlyniad i ganser yn 2018. Yn wir, mewn rhai ardaloedd, megis Dolgellau, roedd y ffigwr yn 41%.

Mae diagnosis cynnar yn greiddiol er mwyn ceisio sicrhau gwellad.

Llofnodwch y llythyr agored yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.