loading

Croeso i dudalen Plaid Cymru yn Nwyfor-Meirionnydd.

Yma cewch wybodaeth am weithgareddau diweddaraf cynrychiolwyr y Blaid yma, sy'n ymladd drosoch chi, pobl Dwyfor-Meirionnydd.

Newyddion diweddaraf

CYMUNEDAU GWYNEDD YN DIODDEF YN AGHYMESUROL OHERWYDD DIFFYG BAND EANG

ARGYFWNG COVID YN AMLYGU YR ANGEN I GAU'R BWLCH DIGIDOL MEDD AS PLAID CYMRU Dywed AS Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, y dylai ffigyrau sy’n dangos fod cymunedau yng Ngwynedd ymhlith y rhai a wasanaethir waethaf yn y DU am fynediad at fand eang cyflym iawn, fod yn destun pryder i lywodraeth y DU a Chymru sydd wedi methu â gwneud digon i unioni’r rhaniad digidol sy'n effeithio'n anghymesurol ar ardaloedd gwledig.  Roedd AS Plaid Cymru yn ymateb i adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan OFCOM, sy’n dangos bod dros 18% o aelwydydd Dwyfor Meirionnydd yn derbyn cyflymder band eang sy’n llai na 10Mb/s, y trothwy cymhwysedd a osodwyd gan lywodraeth y DU ar gyfer uwchraddio rhwydwaith. 
Darllenwch fwy

Rhybydd o ebyst celwyddog ynghylch y frechlyn

Mae angen i bobl fod yn wyliadwrus o ebyst neu negeseuon destun celwyddog ynghylch y frechlyn, yn ol ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor. Daw ei rybydd yn dilyn ebost gelwyddog a dderbyniodd Mr ap Gwynfor ynghylch y frechlyn a oedd wedi ei lunio fel neges swyddogol gan y GIG. 
Darllenwch fwy

Y Llywodraeth yn methu a chefnogi gwelyau nyrsio cymunedol

Mae arweinwyr cymunedol wedi mynedgu eu siom y bydd gwelyau nyrsio yn y Pentref Pwylaidd, Penrhos, ger Llanbedrog yn cau yn gynt na'r disgwyl, gan gyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o fethu a rhoi'r gyllideb angenrheidiol i'w chynnal am gyfnod byr.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.