loading

Croeso i dudalen Plaid Cymru yn Nwyfor-Meirionnydd.

Yma cewch wybodaeth am weithgareddau diweddaraf cynrychiolwyr y Blaid yma, sy'n ymladd drosoch chi, pobl Dwyfor-Meirionnydd.

Newyddion diweddaraf

GALWAD AM STRATEGAETH STROC CENEDLAETHOL I GYMRU

  Mae galwadau wedi ei gwneud am Strategaeth Strôc Genedlaethol newydd i Gymru, sy'n blaenoriaethu anghenion cleifion, a sicrhau gofal yn agosach i'w cartref gan ei gwneud hi'n haws i oroeswyr strôc dderbyn addasiadau i'r cartref.  Mae ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd ar gyfer etholiad Senedd Cymru, Mabon ap Gwynfor, wedi rhybuddio y gallai cymunedau gwledig ddioddef yn anghymesurol pe bai Llywodraeth Cymru yn gohirio ymhellach cyhoeddi strategaeth strôc newydd ar gyfer Cymru. 
Darllenwch fwy

LLEISIO PROBLEMAU CYSYLLTEDD ARDALOEDD GWLEDIG GYDAG OFCOM

AS ac ymgeisydd Plaid Cymru yn cyfarfod â’r rheolydd telegyfathrebu cyn cyfarfod Openreach. Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts ac ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyfor Merionnydd, Mabon ap Gwynfor, wedi cyfarfod â rheolydd cyfathrebu y DU, Ofcom, i bwyso am yr angen am well cysylltedd band eang yn ei hetholaeth wledig.  Dangosodd adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Ofcom, fod dros 18% o aelwydydd Dwyfor Meirionnydd yn derbyn cyflymderau band eang o lai na 10Mb/s, y trothwy cymhwysedd a osodwyd gan lywodraeth y DU ar gyfer uwchraddio rhwydwaith.   Mae ffigurau hefyd yn dangos bod cyflymderau llawrlwytho ar gyfartaledd yn yr etholaeth (41.2%) yn sylweddol is na chyfartaledd Cymru (58.3%) a'r DU (72.9%).   Bydd Mrs Saville Roberts, sydd wedi ymgyrchu'n llwyddiannus i wella argaeledd band eang ar draws cymunedau yn ei hetholaeth, a Mabon ap Gwynfor yn cyfarfod â BT ac Openreach yr wythnos yma, lle bydd yn codi problemau etholwyr sy'n cael trafferth gyda gwasanaeth annerbyniol ac addewidion gwag gan ddarparwyr rhwydwaith. 
Darllenwch fwy

PLAID CYMRU YN GALW AM OEDI OCSIWN CAPEL HANESYDDOL

Rhowch gyfle i’r gymuned achub capel Tom Nefyn medd Mabon ap Gwynfor Mae galwadau yn cael ei wneud i gwmni ociswn ohirio gwerthiant hen gapel yn Pistyll, ger Nefyn, er mwyn rhoi digon o amser i grŵp cymunedol gasglu pres i wneud cais i brynu’r eiddo.  Mae hen gapel Bethania, Pistyll, i fod i fynd i ocsiwn ddydd Mercher nesaf (24 Mawrth). Ond mae trigolion lleol ac o'r tu hwnt yn pryderu ei fod yn cael ei werthu fel cyfle i’w ddatblygu yn dŷ haf.   Mae ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd ar gyfer Senedd Cymru Mabon ap Gwynfor eisiau gweld y gymuned leol yn cael cyfle i brynu’r capel, sy'n gysylltiedig a'r Cymro, Gwerinwr a Brawdgarwr Tom Nefyn. 
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.