Mynnwn gael gwlau nyrsio ym Mhen Llŷn

Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn

Mae yna bryderon ynghylch dyfodol gwlau nyrsio Penrhos, yn dilyn y newyddion fod y Polish Housing Society yn cau Penrhos.

Mae yna obeithion y bydd sefydliad arall yn cymryd y safle ymlaen, ond mae yna amheuaeth ynghylch y gwelyau nyrsio.

Mae Penrhos wedi chwarae rhan bwysig yn hanes diweddar Pen Llŷn, ac mae'n gartref nyrsio ar gyfer trigolion yr ardal.

Nid oes yna gartref nyrsio arall ym Mhen Llŷn, a byddai rhaid i bobl deithio i Gricieth, Porthmadog, neu ymhellach er mwyn cael lle mewn cartref nyrsio arall.

Mae yna alw ac angen am welyau nyrsio ym Mhen Llŷn.

Rol y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru ydy sicrhau fod yna ddarpariaeth ar gyfer ein anghenion. Wrth i'r boblogaeth heneiddio, a thrafferthion iechyd fynd yn fwy dyrys, mae'r galw am welyau nyrsio felly yn cynyddu.

Galwn ar i Lywodraeth Cymru a'r Bwrdd Iechyd gydweithio er mwyn sicrhau fod gofal gwelyau nyrsio yn parhau i fod yma ym Mhen Llŷn.

Who's signing

Gwen Jones-parry
Lia Roberts
Felicity Roberts
Manon Roberts
Dilys Williams
Sian Hughes
John Roberts
Anni Evans
Siân Gruffudd
sue jones davies
Angharad Elias
Gwyn Jones
Mannon Griffiths
Brenda Williams
Bethan Miles
Gwyndaf Jones
mary Griffith
Sioned Owen
Mai scott
Gwenan Thomas
Mair Owen
Carys Evans
Eleri Roberts
Meleri Jones
Sian Williams
Gruff Jones
Gwenno Jones
Sian Williams
Manon Wyn Roberts
Hughie Williams
1,047 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 214 o ymatebion

 • Gwen Jones-parry
  signed via 2020-07-10 12:00:05 +0100
 • Lia Roberts
  signed 2020-07-10 11:51:32 +0100
 • Felicity Roberts
  signed 2020-07-10 11:49:29 +0100
 • Manon Roberts
  signed 2020-07-10 11:38:10 +0100
 • Dilys Williams
  signed 2020-07-10 11:36:51 +0100
 • Sian Hughes
  signed 2020-07-10 11:32:04 +0100
 • John Roberts
  signed via 2020-07-10 11:25:46 +0100
 • Anni Evans
  signed 2020-07-10 11:24:03 +0100
 • Siân Gruffudd
  signed 2020-07-10 11:23:34 +0100
 • sue jones davies
  signed 2020-07-10 11:11:50 +0100
 • Angharad Elias
  signed 2020-07-10 11:11:21 +0100
 • Gwyn Jones
  signed 2020-07-10 11:06:58 +0100
 • Mannon Griffiths
  signed via 2020-07-10 10:55:22 +0100
 • Brenda Williams
  signed 2020-07-10 10:47:35 +0100
 • Bethan Miles
  signed 2020-07-10 10:40:03 +0100
 • Gwyndaf Jones
  signed 2020-07-10 10:36:14 +0100
 • mary Griffith
  signed 2020-07-10 10:18:49 +0100
 • Sioned Owen
  signed 2020-07-10 10:18:22 +0100
 • Mai scott
  signed 2020-07-10 10:15:21 +0100
 • Gwenan Thomas
  signed 2020-07-10 10:02:10 +0100
 • Mair Owen
  signed via 2020-07-10 09:58:23 +0100
 • Carys Evans
  signed via 2020-07-10 09:56:53 +0100
 • Eleri Roberts
  signed 2020-07-10 09:43:29 +0100
 • Meleri Jones
  signed 2020-07-10 09:36:22 +0100
 • Sian Williams
  signed 2020-07-10 09:31:21 +0100
 • Gruff Jones
  signed 2020-07-10 09:30:42 +0100
 • Gwenno Jones
  signed 2020-07-10 09:30:22 +0100
 • Sian Williams
  signed 2020-07-10 09:22:34 +0100
 • Manon Wyn Roberts
  signed 2020-07-10 09:22:33 +0100
 • Hughie Williams
  signed 2020-07-10 09:22:09 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd