PETITION: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

ARWYDDWCH: Rhowch y bonws o £1,000 i BOB aelod o staff gofal

Mae Llywodraeth Cymru yn talu bonws o £1,000 i'r gweithlu gofal.

Mae gweithlu cynorthwyol cartrefi gofal megis glanhawyr a chogyddion wedi mynd y tu hwnt i'r hyn oedd yn ofynnol ohonynt yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus diweddar, ond nad ydi't staff yma am dderbyn y bonws gan Llywodraeth Cymru.

Rydym yn credu fod peidio a thalu y bonws i'r gweithlu cynorthwyol yn creu dwyn haen o fewn y gweithlu ac yn creu drwg deimlad.

Galwn ar i'r Llywodraeth i dalu'r bonws o £1,000 i'r gweithlu cynorthwyol hefyd.

Ychwanegwch eich enw at y ddeiseb isod!

 

SIGN: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

The Welsh Government will pay the care workforce a bonus of £1,000.

The care home's supporting workforce such as cleaners and cooks have gone beyond what was required of them during the recent public health crisis, but theses members of staff will not receive the bonus from the Welsh Government.

We believe that not paying the bonus to the support workforce is unjust to the sterling work they've done during the COVID crisis.

We also call on the Government to pay the support workforce a bonus of £1,000.

Add your name to the petition below!

Who's signing

Mark Jones
Hughes hughes
Elda Evans
Emma Jones
Lois Bee
Jones Kelsie
Mared Jones
Sioned Jones
Chris Summers
Margaret Hughes
Emma Ffion Robyns
Hollie Hartigan
Olwen Jones
Emma Evans
Megan Lowe
Manon Roberts
Susan Roberts
Gareth Griffith
Delyth Lloyd
Ffion Cottrell
David Brown
Carl Trautmann
J Davitt
Debbie Williams
John Bryn Owen
Carys Jones
Mair Richards
Mair Davies
Dawn Jones
Sian Dawson
361 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 279 o ymatebion

 • Mark Jones
  signed 2022-04-26 11:50:14 +0100
 • Hughes hughes
  signed 2022-04-26 11:46:49 +0100
 • Elda Evans
  signed 2022-04-26 11:42:25 +0100
 • Emma Jones
  signed 2022-04-26 11:24:18 +0100
 • Lois Bee
  signed 2022-04-26 11:21:33 +0100
 • Jones Kelsie
  signed 2022-04-26 11:20:00 +0100
 • Mared Jones
  signed 2022-04-26 11:15:12 +0100
 • Sioned Jones
  signed 2022-04-26 11:04:53 +0100
 • Chris Summers
  signed 2022-04-26 11:01:23 +0100
 • Margaret Hughes
  signed 2022-04-26 10:58:59 +0100
 • Emma Ffion Robyns
  signed 2022-04-26 10:43:24 +0100
 • Hollie Hartigan
  signed 2022-04-26 10:41:48 +0100
 • Olwen Jones
  signed 2022-04-26 10:33:34 +0100
 • Emma Evans
  signed 2022-04-26 10:31:33 +0100
 • Megan Lowe
  signed 2022-04-26 10:18:32 +0100
 • Manon Roberts
  signed 2022-04-26 10:11:56 +0100
 • Susan Roberts
  signed 2022-04-26 10:02:37 +0100
  S Roberts
 • Gareth Griffith
  signed 2022-04-26 09:52:59 +0100
 • Delyth Lloyd
  signed 2022-04-26 09:48:53 +0100
 • Ffion Cottrell
  signed 2022-04-26 09:42:09 +0100
 • David Brown
  signed 2022-04-26 09:40:42 +0100
 • Carl Trautmann
  signed 2022-04-26 09:32:10 +0100
 • J Davitt
  signed 2022-04-26 09:24:31 +0100
 • Debbie Williams
  signed 2022-04-26 09:24:28 +0100
 • John Bryn Owen
  signed 2022-04-26 09:23:17 +0100
 • Carys Jones
  signed 2022-04-26 09:20:16 +0100
 • Mair Richards
  signed 2022-04-26 09:12:22 +0100
 • Mair Davies
  signed 2022-04-26 09:08:32 +0100
 • Dawn Jones
  signed 2022-04-26 08:59:38 +0100
 • Sian Dawson
  signed 2022-04-26 08:52:05 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd