PETITION: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

ARWYDDWCH: Rhowch y bonws o £1,000 i BOB aelod o staff gofal

Mae Llywodraeth Cymru yn talu bonws o £1,000 i'r gweithlu gofal.

Mae gweithlu cynorthwyol cartrefi gofal megis glanhawyr a chogyddion wedi mynd y tu hwnt i'r hyn oedd yn ofynnol ohonynt yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus diweddar, ond nad ydi't staff yma am dderbyn y bonws gan Llywodraeth Cymru.

Rydym yn credu fod peidio a thalu y bonws i'r gweithlu cynorthwyol yn creu dwyn haen o fewn y gweithlu ac yn creu drwg deimlad.

Galwn ar i'r Llywodraeth i dalu'r bonws o £1,000 i'r gweithlu cynorthwyol hefyd.

Ychwanegwch eich enw at y ddeiseb isod!

 

SIGN: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

The Welsh Government will pay the care workforce a bonus of £1,000.

The care home's supporting workforce such as cleaners and cooks have gone beyond what was required of them during the recent public health crisis, but theses members of staff will not receive the bonus from the Welsh Government.

We believe that not paying the bonus to the support workforce is unjust to the sterling work they've done during the COVID crisis.

We also call on the Government to pay the support workforce a bonus of £1,000.

Add your name to the petition below!

Who's signing

Sarah Clark
John Huws
Chris Oak
Claire Evans
Sharon Crocker
Sue Lewis
Tracey Davies
Susanne Clark
Cathrine Parry
Merinda Lane
Maria Jones
Lorna Elliott
Samantha Welch
Jackie Haley
Gemma O'Dwyer
Nerys Haynes
Ceti Roberts
Gwenda Howells
Awel Thomas
Catrin Hughes
Bridget McCann
Rita Patel
Siobhan Edwards
elizabeth pugh
Lesia Surgey
tammy roberts
Marie James
Nicholas Poole
Janice Jones
Leanne Techman
361 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 279 o ymatebion

 • Sarah Clark
  signed 2022-04-30 22:26:07 +0100
 • John Huws
  signed 2022-04-30 18:55:39 +0100
 • Chris Oak
  signed 2022-04-30 11:45:03 +0100
  All staff that work in health and social care environments should be treated equally! Its disgusting that some get over looked!
 • Claire Evans
  signed 2022-04-30 10:06:11 +0100
 • Sharon Crocker
  signed 2022-04-30 10:04:05 +0100
 • Sue Lewis
  signed 2022-04-30 10:03:47 +0100
 • Tracey Davies
  signed 2022-04-30 09:12:11 +0100
 • Susanne Clark
  signed 2022-04-30 08:56:19 +0100
 • Cathrine Parry
  signed 2022-04-30 08:47:04 +0100
 • Merinda Lane
  signed 2022-04-30 08:39:25 +0100
  I am the Head cook in a care home and I feel my role is just as important as the carers.
 • Maria Jones
  signed 2022-04-30 08:17:14 +0100
  Am a housekeeper worked same care home 20years think only fare we should be intiteled to same bonus as we are one of the lowest paid employees in the industry
 • Lorna Elliott
  signed 2022-04-30 08:16:14 +0100
  I’m the Activities lead and helped out with care shifts through this period but because I not on their books as a carer I don’t qualify. Anyone who works in a care home understands how you all help each other, yes we all have a designated roles but when things are tough we all step up and help our friends/colleagues in different areas of the home.
 • Samantha Welch
  signed 2022-04-30 08:05:40 +0100
 • Jackie Haley
  signed 2022-04-30 08:05:03 +0100
 • Gemma O'Dwyer
  signed 2022-04-30 00:03:13 +0100
 • Nerys Haynes
  signed 2022-04-29 23:10:23 +0100
 • Ceti Roberts
  signed 2022-04-29 22:30:03 +0100
 • Gwenda Howells
  signed 2022-04-29 22:24:12 +0100
 • Awel Thomas
  signed 2022-04-29 22:07:33 +0100
 • Catrin Hughes
  signed 2022-04-29 21:38:18 +0100
 • Bridget McCann
  signed 2022-04-29 21:29:22 +0100
 • Rita Patel
  signed 2022-04-29 21:26:00 +0100
  All staff in our care homes work as support staff regardless of there job title this bonus is dividing the team and totally unfair during this extremely difficult time. They all deserve to recognised for what they have been through in the last 2 years.
 • Siobhan Edwards
  signed 2022-04-29 20:45:50 +0100
 • elizabeth pugh
  signed 2022-04-29 20:42:27 +0100
  Every one earning in care deserve the pay out
 • Lesia Surgey
  signed 2022-04-29 20:31:54 +0100
  All staff within care homes deserve the recognition of the hard work they do
 • tammy roberts
  signed 2022-04-29 20:17:27 +0100
 • Marie James
  signed 2022-04-29 19:47:42 +0100
 • Nicholas Poole
  signed 2022-04-29 19:43:25 +0100
 • Janice Jones
  signed 2022-04-29 19:30:42 +0100
 • Leanne Techman
  signed 2022-04-29 19:14:52 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd