PETITION: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

ARWYDDWCH: Rhowch y bonws o £1,000 i BOB aelod o staff gofal

Mae Llywodraeth Cymru yn talu bonws o £1,000 i'r gweithlu gofal.

Mae gweithlu cynorthwyol cartrefi gofal megis glanhawyr a chogyddion wedi mynd y tu hwnt i'r hyn oedd yn ofynnol ohonynt yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus diweddar, ond nad ydi't staff yma am dderbyn y bonws gan Llywodraeth Cymru.

Rydym yn credu fod peidio a thalu y bonws i'r gweithlu cynorthwyol yn creu dwyn haen o fewn y gweithlu ac yn creu drwg deimlad.

Galwn ar i'r Llywodraeth i dalu'r bonws o £1,000 i'r gweithlu cynorthwyol hefyd.

Ychwanegwch eich enw at y ddeiseb isod!

 

SIGN: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

The Welsh Government will pay the care workforce a bonus of £1,000.

The care home's supporting workforce such as cleaners and cooks have gone beyond what was required of them during the recent public health crisis, but theses members of staff will not receive the bonus from the Welsh Government.

We believe that not paying the bonus to the support workforce is unjust to the sterling work they've done during the COVID crisis.

We also call on the Government to pay the support workforce a bonus of £1,000.

Add your name to the petition below!

Who's signing

Steven Nisbet
Jen Jones
Nita Bennett
Ann Lane
zoe moss
Abigail Brickley
Rhodri Owen
Gwion Owen
Bethan Williams
Catrin Owen
Patricia Pitts
Alison Walters
Donna Williams
Morag Roberts
Lee Davitt
Gwen Geal
Mandy Owen
Helen Jones
Manon Roberts
Lynn Titley
Richard Jones
Owen Stephanie
Julie Hughes
Mathew hopson
Awen Davitt
Stuart Hughes
Llinos Jones
Judith Davis
Karen Griffiths
Sharon Hughes
361 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 279 o ymatebion

 • Steven Nisbet
  signed 2022-04-26 08:47:28 +0100
 • Jen Jones
  signed 2022-04-26 08:39:59 +0100
 • Nita Bennett
  signed 2022-04-26 08:38:24 +0100
 • Ann Lane
  signed 2022-04-26 08:38:04 +0100
 • zoe moss
  signed 2022-04-26 08:36:01 +0100
 • Abigail Brickley
  signed 2022-04-26 08:29:43 +0100
 • Rhodri Owen
  signed 2022-04-26 08:28:49 +0100
 • Gwion Owen
  signed 2022-04-26 08:23:08 +0100
 • Bethan Williams
  signed 2022-04-26 08:21:20 +0100
 • Catrin Owen
  signed 2022-04-26 08:13:01 +0100
 • Patricia Pitts
  signed 2022-04-26 08:03:40 +0100
 • Alison Walters
  signed 2022-04-26 07:59:44 +0100
 • Donna Williams
  signed 2022-04-26 07:58:22 +0100
 • Morag Roberts
  signed 2022-04-26 07:45:23 +0100
 • Lee Davitt
  signed 2022-04-26 07:41:54 +0100
 • Gwen Geal
  signed 2022-04-26 07:35:39 +0100
 • Mandy Owen
  signed 2022-04-26 07:25:11 +0100
 • Helen Jones
  signed 2022-04-26 07:25:10 +0100
 • Manon Roberts
  signed 2022-04-26 07:18:47 +0100
 • Lynn Titley
  signed 2022-04-26 07:10:30 +0100
 • Richard Jones
  signed 2022-04-26 07:03:09 +0100
 • Owen Stephanie
  signed 2022-04-26 06:59:00 +0100
 • Julie Hughes
  signed 2022-04-26 06:55:35 +0100
 • Mathew hopson
  signed 2022-04-26 06:51:23 +0100
  Gwasanaeth dydd yn Caernarfon ,gweithio trwy pandemic I gyd tra fod llefydd eraill di cau , a tydi nhw ddim yn cael y bonws,

  Methu coeilo hyn !!
 • Awen Davitt
  signed 2022-04-26 06:49:28 +0100
 • Stuart Hughes
  signed 2022-04-26 06:47:46 +0100
 • Llinos Jones
  signed 2022-04-26 06:40:03 +0100
 • Judith Davis
  signed 2022-04-26 06:25:34 +0100
 • Karen Griffiths
  signed 2022-04-26 05:51:38 +0100
  It is beyond unfair not to include the cooks and cleaners in this bonus payment!
 • Sharon Hughes
  signed 2022-04-26 02:36:12 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd