PETITION: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

ARWYDDWCH: Rhowch y bonws o £1,000 i BOB aelod o staff gofal

Mae Llywodraeth Cymru yn talu bonws o £1,000 i'r gweithlu gofal.

Mae gweithlu cynorthwyol cartrefi gofal megis glanhawyr a chogyddion wedi mynd y tu hwnt i'r hyn oedd yn ofynnol ohonynt yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus diweddar, ond nad ydi't staff yma am dderbyn y bonws gan Llywodraeth Cymru.

Rydym yn credu fod peidio a thalu y bonws i'r gweithlu cynorthwyol yn creu dwyn haen o fewn y gweithlu ac yn creu drwg deimlad.

Galwn ar i'r Llywodraeth i dalu'r bonws o £1,000 i'r gweithlu cynorthwyol hefyd.

Ychwanegwch eich enw at y ddeiseb isod!

 

SIGN: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

The Welsh Government will pay the care workforce a bonus of £1,000.

The care home's supporting workforce such as cleaners and cooks have gone beyond what was required of them during the recent public health crisis, but theses members of staff will not receive the bonus from the Welsh Government.

We believe that not paying the bonus to the support workforce is unjust to the sterling work they've done during the COVID crisis.

We also call on the Government to pay the support workforce a bonus of £1,000.

Add your name to the petition below!

Who's signing

Rhianwen Williams
Keith Locke
Allyson Thomas
rhian bee
Lisa Binfield
Elin Dawson
Chloe Crowley
Wil Roberts
Chloe Tuplin
Donna Broad
Alec Jones
Emyr Gibson
Carolyn Hughes
Gwynfor Williams
Lynda Tindall-jones
Keith Hughes
Mrs R M Bryan
Julie Griffiths
Caron Roberts
Bernadette Eaton
Mari Jones
Gwennan Jones
Neil Owen
Jackie Vaughan
Tracy Davies
Diane Parry
Elaine Jones
Tanya Crowley
Barry Alan Williams
Elaine beales
361 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 279 o ymatebion

 • Rhianwen Williams
  signed 2022-04-28 00:14:04 +0100
 • Keith Locke
  signed 2022-04-27 23:10:01 +0100
  It’s disgusting that they don’t
 • Allyson Thomas
  signed 2022-04-27 22:37:48 +0100
 • rhian bee
  signed 2022-04-27 21:20:52 +0100
 • Lisa Binfield
  signed 2022-04-27 20:10:51 +0100
 • Elin Dawson
  signed 2022-04-27 18:22:53 +0100
 • Chloe Crowley
  signed 2022-04-27 18:17:49 +0100
 • Wil Roberts
  signed 2022-04-27 17:35:06 +0100
 • Chloe Tuplin
  signed 2022-04-27 16:36:08 +0100
 • Donna Broad
  signed 2022-04-27 13:51:47 +0100
  Gwneud deg i bawb
 • Alec Jones
  signed 2022-04-27 13:43:54 +0100
 • Emyr Gibson
  signed 2022-04-27 13:37:28 +0100
 • Carolyn Hughes
  signed 2022-04-27 13:32:01 +0100
  Barry jones
 • Gwynfor Williams
  signed 2022-04-27 12:31:40 +0100
 • Lynda Tindall-jones
  signed 2022-04-27 12:18:46 +0100
  I thought working in a care home was been part of a team for all residents.Now the gov has put a divide between all working in caee homes.The cook and cleaners have an important job of making sure all nutrients and allergies are to be met with a high standard.All cleaners have risked tgere lifes through the panademic cleaning all rooms
 • Keith Hughes
  signed 2022-04-27 12:18:17 +0100
 • Mrs R M Bryan
  signed 2022-04-27 11:56:20 +0100
 • Julie Griffiths
  signed 2022-04-27 11:20:28 +0100
 • Caron Roberts
  signed 2022-04-27 11:04:50 +0100
 • Bernadette Eaton
  signed 2022-04-27 10:42:55 +0100
 • Mari Jones
  signed 2022-04-27 10:13:22 +0100
 • Gwennan Jones
  signed 2022-04-27 09:10:57 +0100
 • Neil Owen
  signed 2022-04-27 09:05:36 +0100
 • Jackie Vaughan
  signed 2022-04-27 07:36:45 +0100
 • Tracy Davies
  signed 2022-04-27 07:33:37 +0100
 • Diane Parry
  signed 2022-04-27 07:30:35 +0100
 • Elaine Jones
  signed 2022-04-27 06:43:12 +0100
  Very ill conceived discrimination against staff team nembers whose roles are integral to the provision of a cleanly and healthy environment for the vulnerable members of our communities.

  They deserve equal consideration.
 • Tanya Crowley
  signed 2022-04-27 00:13:33 +0100
 • Barry Alan Williams
  signed 2022-04-26 23:20:13 +0100
 • Elaine beales
  signed 2022-04-26 22:19:15 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd