PETITION: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

ARWYDDWCH: Rhowch y bonws o £1,000 i BOB aelod o staff gofal

Mae Llywodraeth Cymru yn talu bonws o £1,000 i'r gweithlu gofal.

Mae gweithlu cynorthwyol cartrefi gofal megis glanhawyr a chogyddion wedi mynd y tu hwnt i'r hyn oedd yn ofynnol ohonynt yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus diweddar, ond nad ydi't staff yma am dderbyn y bonws gan Llywodraeth Cymru.

Rydym yn credu fod peidio a thalu y bonws i'r gweithlu cynorthwyol yn creu dwyn haen o fewn y gweithlu ac yn creu drwg deimlad.

Galwn ar i'r Llywodraeth i dalu'r bonws o £1,000 i'r gweithlu cynorthwyol hefyd.

Ychwanegwch eich enw at y ddeiseb isod!

 

SIGN: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

The Welsh Government will pay the care workforce a bonus of £1,000.

The care home's supporting workforce such as cleaners and cooks have gone beyond what was required of them during the recent public health crisis, but theses members of staff will not receive the bonus from the Welsh Government.

We believe that not paying the bonus to the support workforce is unjust to the sterling work they've done during the COVID crisis.

We also call on the Government to pay the support workforce a bonus of £1,000.

Add your name to the petition below!

Who's signing

Kevin Titley
Buddug Hughes
Elizabeth Williams
Bethan Wyn Jones
Llinos Williams
Anwen Jones
Gwyneth Owen
Aaron Wynne
361 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 279 o ymatebion

 • Kevin Titley
  signed 2022-04-25 23:52:14 +0100
 • Buddug Hughes
  signed 2022-04-25 23:21:16 +0100
 • Elizabeth Williams
  signed 2022-04-25 21:52:14 +0100
  Fysa’i ddim yn bosib rhedeg cartref ir defnyddwyr heb i rhywun fod yna i neud bwyd iddynt. Mi ydan i gyd yna yn gweithio fel tim.
 • Bethan Wyn Jones
  signed 2022-04-25 21:45:32 +0100
 • Llinos Williams
  signed 2022-04-25 19:05:19 +0100
  Mae y gwahaniaethu rhwng y gweithwyr yn y sector gofal yn warthus ac yn bychanu gwaith sydd yn hanfodol, ee gweithwyr y gegin a’r glanhahwyr. Heb eu cyfraniad, ni fuasai yna gartrefi gofal yn ein cymunedau.
 • Anwen Jones
  signed 2022-04-25 19:02:49 +0100
 • Gwyneth Owen
  signed 2022-04-25 16:35:28 +0100
 • Aaron Wynne
  signed 2022-04-22 06:51:09 +0100
 • Aaron Wynne
  published this page 2022-04-22 06:48:27 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd