PETITION: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

ARWYDDWCH: Rhowch y bonws o £1,000 i BOB aelod o staff gofal

Mae Llywodraeth Cymru yn talu bonws o £1,000 i'r gweithlu gofal.

Mae gweithlu cynorthwyol cartrefi gofal megis glanhawyr a chogyddion wedi mynd y tu hwnt i'r hyn oedd yn ofynnol ohonynt yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus diweddar, ond nad ydi't staff yma am dderbyn y bonws gan Llywodraeth Cymru.

Rydym yn credu fod peidio a thalu y bonws i'r gweithlu cynorthwyol yn creu dwyn haen o fewn y gweithlu ac yn creu drwg deimlad.

Galwn ar i'r Llywodraeth i dalu'r bonws o £1,000 i'r gweithlu cynorthwyol hefyd.

Ychwanegwch eich enw at y ddeiseb isod!

 

SIGN: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

The Welsh Government will pay the care workforce a bonus of £1,000.

The care home's supporting workforce such as cleaners and cooks have gone beyond what was required of them during the recent public health crisis, but theses members of staff will not receive the bonus from the Welsh Government.

We believe that not paying the bonus to the support workforce is unjust to the sterling work they've done during the COVID crisis.

We also call on the Government to pay the support workforce a bonus of £1,000.

Add your name to the petition below!

Who's signing

Rochelle Evans
Richard Cashman
Kevin Davies
Chelsea Jones
Courtney Jones
Eryl Williams
Roger Owen
Liz Bates
Lyn Jones
Magwen Roberts
Michelle Johns
Tracey Gardner
Gareth Jones
Emma Smith
Wolfe van Brussel
Jessica Salisbury
Kirsty Jones
Gwyneth Williams
Dora Williams
Edwin Humphreys
Aneesa Khan
Susanne Bearman
Nia Purcell
Jasmine Walters
Clare Roberts
Maria Sarnacki
Bethany Williams-Day
Kian Thomas
Linda Jones
Anya Sherlock
361 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 279 o ymatebion

 • Rochelle Evans
  signed 2022-04-26 22:14:37 +0100
 • Richard Cashman
  signed 2022-04-26 22:09:48 +0100
 • Kevin Davies
  signed 2022-04-26 21:32:30 +0100
  Pawb yn heuddu y £1000
 • Chelsea Jones
  signed 2022-04-26 21:31:05 +0100
 • Courtney Jones
  signed 2022-04-26 21:23:09 +0100
 • Eryl Williams
  signed 2022-04-26 20:41:40 +0100
 • Roger Owen
  signed 2022-04-26 20:32:09 +0100
 • Liz Bates
  signed 2022-04-26 20:26:20 +0100
 • Lyn Jones
  signed 2022-04-26 20:15:25 +0100
 • Magwen Roberts
  signed 2022-04-26 20:10:59 +0100
 • Michelle Johns
  signed 2022-04-26 20:05:41 +0100
 • Tracey Gardner
  signed 2022-04-26 19:51:35 +0100
 • Gareth Jones
  signed 2022-04-26 19:26:25 +0100
  I can’t believe that not all members of staff that care for our elderly are not getting this payment. Is providing wholesome tasy food for them not providing care? I am also aware that the staff do much more than their kitchen duties and are as essential to the functioning of the homes as the care staff. The same comments would also apply to the cleaning staff.
 • Emma Smith
  signed 2022-04-26 19:18:33 +0100
 • Wolfe van Brussel
  signed 2022-04-26 19:18:26 +0100
 • Jessica Salisbury
  signed 2022-04-26 19:14:48 +0100
 • Kirsty Jones
  signed 2022-04-26 19:11:48 +0100
 • Gwyneth Williams
  signed 2022-04-26 19:06:25 +0100
 • Dora Williams
  signed 2022-04-26 18:22:40 +0100
 • Edwin Humphreys
  signed 2022-04-26 18:12:00 +0100
 • Aneesa Khan
  signed 2022-04-26 18:11:18 +0100
 • Susanne Bearman
  signed 2022-04-26 17:54:53 +0100
  Be am y gofalwyr oedd yn gwylio plant y gweithwyr yma? Ddylia nhw Gael y taliad hefyd. Hebddyn basa gweithio ddim yn optiwn.
 • Nia Purcell
  signed 2022-04-26 17:54:28 +0100
 • Jasmine Walters
  signed 2022-04-26 17:31:30 +0100
 • Clare Roberts
  signed 2022-04-26 17:25:05 +0100
 • Maria Sarnacki
  signed 2022-04-26 16:54:11 +0100
 • Bethany Williams-Day
  signed 2022-04-26 16:45:05 +0100
 • Kian Thomas
  signed 2022-04-26 16:28:22 +0100
 • Linda Jones
  signed 2022-04-26 16:13:42 +0100
 • Anya Sherlock
  signed 2022-04-26 15:54:29 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd