PETITION: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

ARWYDDWCH: Rhowch y bonws o £1,000 i BOB aelod o staff gofal

Mae Llywodraeth Cymru yn talu bonws o £1,000 i'r gweithlu gofal.

Mae gweithlu cynorthwyol cartrefi gofal megis glanhawyr a chogyddion wedi mynd y tu hwnt i'r hyn oedd yn ofynnol ohonynt yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus diweddar, ond nad ydi't staff yma am dderbyn y bonws gan Llywodraeth Cymru.

Rydym yn credu fod peidio a thalu y bonws i'r gweithlu cynorthwyol yn creu dwyn haen o fewn y gweithlu ac yn creu drwg deimlad.

Galwn ar i'r Llywodraeth i dalu'r bonws o £1,000 i'r gweithlu cynorthwyol hefyd.

Ychwanegwch eich enw at y ddeiseb isod!

 

SIGN: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

The Welsh Government will pay the care workforce a bonus of £1,000.

The care home's supporting workforce such as cleaners and cooks have gone beyond what was required of them during the recent public health crisis, but theses members of staff will not receive the bonus from the Welsh Government.

We believe that not paying the bonus to the support workforce is unjust to the sterling work they've done during the COVID crisis.

We also call on the Government to pay the support workforce a bonus of £1,000.

Add your name to the petition below!

Who's signing

Amanda Williams
Ceira Thomas
Anwen Roberts
Karen Tiller
Nicola Locke
Tracy Morgan
Arwyn Hughes
Bethan Jones
Dianne Summers
Jenny Owen
Bethan Wainwright
Patricia Davies
Jan Owen
leanne lovell
Jacqueline Brown
Christine Jones
Nina Jones
Debbie Lingwood
Dafydd Hughes
Carys jones
Louise Jones
Ffion Jones
Janet Blood
Iorwen Owen
Bryn Williams
David James
Tara Jones
Delyth Hughes
Menna Jones
Karen Jones
361 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 279 o ymatebion

 • Amanda Williams
  signed 2022-04-26 15:51:25 +0100
  They should all be paid it every single one of them
 • Ceira Thomas
  signed 2022-04-26 15:38:14 +0100
 • Anwen Roberts
  signed 2022-04-26 15:32:32 +0100
 • Karen Tiller
  signed 2022-04-26 15:15:24 +0100
 • Nicola Locke
  signed 2022-04-26 15:04:52 +0100
 • Tracy Morgan
  signed 2022-04-26 15:04:03 +0100
 • Arwyn Hughes
  signed 2022-04-26 14:59:23 +0100
 • Bethan Jones
  signed 2022-04-26 14:52:39 +0100
  Man iawn I Bob aelod o staff sef gegin a llnau cal Yr arian
 • Dianne Summers
  signed 2022-04-26 14:47:58 +0100
 • Jenny Owen
  signed 2022-04-26 14:32:16 +0100
 • Bethan Wainwright
  signed 2022-04-26 14:15:11 +0100
 • Patricia Davies
  signed 2022-04-26 14:02:20 +0100
 • Jan Owen
  signed 2022-04-26 13:51:36 +0100
 • leanne lovell
  signed 2022-04-26 13:51:04 +0100
 • Jacqueline Brown
  signed 2022-04-26 13:21:08 +0100
 • Christine Jones
  signed 2022-04-26 13:18:29 +0100
 • Nina Jones
  signed 2022-04-26 13:04:23 +0100
 • Debbie Lingwood
  signed 2022-04-26 12:43:15 +0100
 • Dafydd Hughes
  signed 2022-04-26 12:42:51 +0100
 • Carys jones
  signed 2022-04-26 12:37:35 +0100
 • Louise Jones
  signed 2022-04-26 12:29:32 +0100
 • Ffion Jones
  signed 2022-04-26 12:25:22 +0100
 • Janet Blood
  signed 2022-04-26 12:21:41 +0100
 • Iorwen Owen
  signed 2022-04-26 12:14:31 +0100
 • Bryn Williams
  signed 2022-04-26 12:13:32 +0100
 • David James
  signed 2022-04-26 12:11:11 +0100
 • Tara Jones
  signed 2022-04-26 12:08:04 +0100
 • Delyth Hughes
  signed 2022-04-26 12:05:21 +0100
  Pawb yn haeddiannol i’w gael, angen dal gafael ar staff yn ogystal a denu staff newydd, staff mewn swyddi teimlon di werth.
 • Menna Jones
  signed 2022-04-26 11:58:10 +0100
 • Karen Jones
  signed 2022-04-26 11:57:58 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd