Mae angen ail-strwythuro’r system addysg!

Ymateb swyddogol gan submitted

Oes, yn sicr dydio ddim yn gweithio o blaid pawb, ac mae nifer sydd o gefndir mwy breintiedig yn llwyddo oherwydd gallu y rhieni i dalu am wersi ychwanegol.
Mae anegn i ni beidio ag ofn edrych i'r Ffindir, De Korea a gwledydd eraill am engrheifftiau da a mabwysiadu rhai arferion o wledydd eraill.

Beth ydy'r heriau penodol wyt ti'n eu gweld?


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Sut fyddech chi'n tagio'r awgrym hwn?
Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.