Achub peiriant ATM Barclay's yn Nolgellau - Keep the Dolgellau ATM

Yr ydym ni, sydd wedi arwyddo isod, yn galw ar fanc Barclays i gydweithio gydag eraill er mwyn darparu peiriant ATM yn Nolgellau a sicrhau fod mesurau bancio amgen digonol mewn lle i gwrdd ag anghenion cwsmeriaid. 

We, the undersigned, call on Barclays to work with others to retain an ATM machine in Dolgellau and ensure adequate alternative banking methods are put in place to meet the needs of customers.


Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Nans Rowlands
    followed this page 2022-10-11 21:32:11 +0100
  • Shane Brennan
    published this page in Ymgyrchoedd 2022-09-17 19:16:26 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.