Llythyr agored - trenau diogel

Mae Cymru wedi cymhwyso i'r Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958 sy'n dipyn o gamp i'n gwlad.

Mae Cymru’n chwarae nifer cynyddol o gemau pêl-droed rhyngwladol yng Nghaerdydd. Gemau grŵp Cwpan y Byd, gemau Grŵp Ewro, gemau grŵp cynghrair y Genedl a gemau cyfeillgar i restru dim ond rhai. 

Rydym yn ffodus i fod yn dyst i oes aur ym mhêl-droed Cymru. Ond, os ydych yn dibynnu ar y trên i deithio o ogledd Cymru, byddwch yn ymwybodol o'r her i gyrraedd y Brifddinas.

Ers blynyddoedd bellach, pan fu digwyddiad mawr yng Nghaerdydd, nid yw Trafnidiaeth Cymru a’i ragflaenydd Trenau Arriva Cymru yn cynyddu eu capasiti er mwyn lleddfu'r galw.

 

 

Ers blynyddoedd bellach, pan fu digwyddiad mawr yng Nghaerdydd, nid yw Trafnidiaeth Cymru a’i ragflaenydd Trenau Arriva Cymru yn cynyddu eu capasiti er mwyn lleddfu'r galw.

Mae hyn yn golygu pan fydd y rhwydwaith rheilffyrdd ar ei brysuraf dim ond dau gerbyd sydd o Gaergybi'r holl ffordd i'n prifddinas.

Bydd unrhyw un sydd wedi cael eu gorfodi i deithio ar un o’r trenau gorlawn hyn yn gwybod y gall y sefyllfa hyn ddifethau'r achlysur arbennig.

Mae bron pob un o’r digwyddiadau hyn wedi’u hamserlennu a'u trefnu fisoedd ymlaen llaw. Felly os yw Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru yn gwneud eu gwaith yn gywir, dylent fedru ymateb ac ymdopi yn well.

Dyna pam rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r cymorth angenrheidiol i Drafnidiaeth Cymru i ddarparu capasiti diogel a phriodol ar drenau sy’n teithio ar adegau prysur fel gemau chwaraeon rhyngwladol yng Nghaerdydd.

Rydym yn mynnu mwy o gerbydau ar ein trenau pan fydd digwyddiadau mawr yng Nghaerdydd.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wales qualifying for the World Cup for the first time since 1958 is a huge achievement for this country.

Between World Cup group games, Euro Group games, the Nation’s league group games and friendlies, Wales is seeing an increased number of international football matches in Cardiff.

We have been lucky to be witnessing a golden age in Welsh football, but if you rely on the train to travel from north Wales then unfortunately packed trains have been putting a dampener on the spirits of our sports fans.

For years now, when there has been a big event in Cardiff put TfW and its predecessor Arriva Trains Wales have not increased their capacity.

This means that when the rail network is at its busiest there are only two carriages from Holyhead all the way to our capital.

Anyone who has been forced to travel on one of these overcrowded trains will know that this situation can rob special occasions of their joy.

This is not rocket science, nearly all these events are scheduled months in advance so if TfW and the Welsh Government are doing their jobs they should know they are happening and can react appropriately.  

That’s why we are calling on the Welsh Government to provide the necessary support for Transport for Wales to provide safe and proper capacity on trains traveling at busy times such as sporting internationals in Cardiff.

We demand more carriages on our trains when there are big events on in Cardiff.

Who's signing

Tommy Williams
Jina Gwyrfai
Tegid Jones
Angharad Edwards
Sian Alwena Roberts
Sion Ifan Jones
Leusa Llewelyn
Paul Davies
Sian Williams
Shane Brennan
11 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 11 o ymatebion

 • Tommy Williams
  signed 2022-06-22 19:06:56 +0100
 • Jina Gwyrfai
  signed 2022-06-20 23:16:14 +0100
 • Tegid Jones
  signed 2022-06-20 20:19:32 +0100
 • Angharad Edwards
  signed 2022-06-20 14:38:26 +0100
 • Sian Alwena Roberts
  signed 2022-06-20 13:38:37 +0100
 • Sion Ifan Jones
  signed 2022-06-20 13:25:14 +0100
 • Leusa Llewelyn
  signed 2022-06-20 13:24:59 +0100
 • Paul Davies
  signed 2022-06-17 06:12:25 +0100
 • Sian Williams
  signed 2022-06-16 19:28:42 +0100
  Maer sefyllfa yn hollol anheg arna ni yn y gogledd. Aeth fy merch lawr ar y tren wsnos dwetha a fuo rhaid iddi ddal bws o Shrewbury i Gaerdydd cyn y gem peldroed bwysig. Gwarthus o sefyllfa
 • Shane Brennan
  signed 2022-06-16 13:43:39 +0100
 • Shane Brennan
  published this page in Llythyr agored - trenau diogel 2022-06-16 13:26:32 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.