Dos Amdani! / Take a Stand!

 

Sesiwn anffurfiol gan Blaid Cymru Dwyfor Meirionnydd i’r rhai sy’n ystyried sefyll yn Etholiadau’r Cyngor flwyddyn nesaf. Yn cynnwys cyngor gan unigolion o gefndiroedd amrywiol sydd wedi bod yn gynghorwyr.

 

Dim pwysau, dim ymrwymiad, dim ond sgwrs! Nos Fawrth 12fed o Hydref am 6:00yh. Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ond yn awyddus i gael mwy o fanylion, cysylltwch â [email protected]

 

An informal session organised by Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd for those considering standing in next year's Council Elections. Including advice from individuals from a range of backgrounds who have been councillors.

 

No pressure, no commitment, just a chat! Monday 12th of October at 6:00pm. If you're not able to make it but keen for more information, please contact [email protected]

PRYD
October 12, 2021 at 6:00pm - 7pm
CYSWLLT
Shane Brennan ·

A fyddwch yn dod?


Dangos 17 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Delyth Lloyd Griffiths
  rsvped 2021-10-13 18:12:15 +0100
 • Caroll Morris
  rsvped 2021-10-13 12:33:59 +0100
 • Fflur Emlyn
  rsvped 2021-10-12 18:07:22 +0100
 • Gwynfor Owen
  @GwynforO tweeted link to this page. 2021-10-12 17:47:37 +0100
 • Gwynfor Owen
  rsvped 2021-10-12 17:47:30 +0100
 • simomn glyn
  rsvped 2021-10-12 17:31:53 +0100
 • Shane Brennan
  rsvped 2021-10-12 13:24:51 +0100
 • Erin Thomas
  followed this page 2021-10-12 11:49:38 +0100
 • Liz Saville
  rsvped 2021-10-12 10:46:06 +0100
 • Delwyn Evans
  rsvped 2021-10-11 22:09:14 +0100
 • Dilwyn Morgan
  rsvped 2021-10-11 17:05:29 +0100
 • Eluned Jones
  rsvped 2021-10-09 10:39:01 +0100
 • Gwerfyl Hughes Jones
  rsvped 2021-10-08 21:14:48 +0100
 • Shannon Orritt
  rsvped 2021-10-07 11:37:10 +0100
 • Llew Rhys
  rsvped 2021-10-06 16:34:51 +0100
 • Osian Owen
  rsvped 2021-10-06 12:12:57 +0100
 • Catrin Llewelyn Gruffudd
  published this page in Calendar 2021-10-04 16:56:15 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.