Deiseb HSBC Petition

Deiseb HSBC: Dim costau ychwanegol i gyfrifon banc cymunedol

HSBC Petition: No new charges for community bank accounts

Mae Bank HSBC wedi cyflwyno costau newydd i gyfrifon banc grwpiau cymunedol.

Credwn bydd effaith andwyol a phellgyrhaeddol i niferoedd lawer o grwpiau cymdeithasol ac elusennau yng Nghymru os daw'r costau ychwanegol i rym.

Dylai HSBC dderbyn cyfrifoldeb cymdeithasol i’n cymunedau ni yma yng Nghymru a pheidio â chyflwyno costau ychwanegol.

Mae grwpiau cymunedol wedi cefnogi pobl drwy gydol cyfnod Covid. Gall costau ychwanegol fod yn ormod i lawer ohonynt wrth ail-sefydlu. Mae'n hen bryd i HSBC ysgwyddo eu cyfrifoldebau hwythau.

Arwyddwch y ddeiseb yn galw ar HSBC i beidio â chyflwyno'r costau niweidiol hyn.

 

HSBC Bank have announced new charges for community bank accounts.

We believe there will be an adverse and far-reaching effect on a number of community groups and charities in Wales if these proposed charges go ahead.

HSBC should not introduce these new charges and instead take on and accept their social responsibility to our communities here in Wales.

Community groups have supported people during the Covid crisis. These additional charges could be too expensive for many of them to re-establish themselves. It's about time HSBC shouldered their responsibility.

Sign this petition calling on HSBC to reverse their harmful decision.

Who's signing

Tomos Edwards
Gareth Wyn Roberts
Mair Thomas
Phillips Phil
Ambrose Lewis
Gwenfair Rhys-Davies
iola edwards
Eurwen Owen
Alun Ellis
Pamela Holt
Iain O'Neill
Nic Ros
Siwan Thomas
Anona Roberts
Rhys Llwyd
Aaron Jones
Huws Heulwen
Michelle Williams
Roger Hayward
Sian Evans
A Thomas
Oscar ' Williams
Hughes Lynn
Jane Williams
Meinir Ffransis
Mair ellen Charles
Nia Evans
Bethan Edwards
Beryl Davies
Cyngor Cymuned Bryncrug
443 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 350 o ymatebion

 • Tomos Edwards
  signed via 2021-10-25 11:47:11 +0100
 • Gareth Wyn Roberts
  signed 2021-10-24 10:12:16 +0100
 • Mair Thomas
  signed 2021-10-23 20:16:32 +0100
 • Phillips Phil
  signed 2021-10-21 22:34:03 +0100
 • Ambrose Lewis
  signed 2021-10-21 20:59:36 +0100
 • Gwenfair Rhys-Davies
  signed 2021-10-21 20:20:23 +0100
 • iola edwards
  signed 2021-10-21 11:29:07 +0100
 • Eurwen Owen
  signed 2021-10-21 08:39:40 +0100
 • Alun Ellis
  signed 2021-10-21 07:52:42 +0100
 • Pamela Holt
  signed 2021-10-21 06:46:26 +0100
 • Iain O'Neill
  signed 2021-10-20 23:28:53 +0100
 • Nic Ros
  signed 2021-10-20 22:34:56 +0100
 • Siwan Thomas
  signed 2021-10-20 21:17:21 +0100
 • Anona Roberts
  signed 2021-10-20 20:48:25 +0100
 • Rhys Llwyd
  signed 2021-10-20 20:24:21 +0100
 • Aaron Jones
  signed 2021-10-20 19:12:02 +0100
 • Huws Heulwen
  signed 2021-10-20 19:02:23 +0100
  Gwarth ar Fanc HSBC am godi llog ayb ar fudiadau bychan fel Merched y Wawr, Capel ayb, I feddwl y ffansiwn elw ma ngw yn neud
 • Michelle Williams
  signed 2021-10-20 18:40:24 +0100
  Mae costau fel hyn ar acownt cymunedol sydd yn gorfod gweithio yn galed i hel arian ar gyfer cadw gwasanaethau i fynd neu i dalu am nwyddau oll bwysig i blant ein cymunedau yn meddwl bydd rhaid rhoi llawer mwy o amser i mewn i hel fwy o arian, gwaith sydd fel arfer yn wirfoddol, neu mynd heb y pethau sydd wir ei angen. Tydi banc sydd efo proffit mor eang a hyn ddim angen yr arian yma lle mae’r gymuned yn cyfri pob ceiniog.
 • Roger Hayward
  signed 2021-10-20 18:33:48 +0100
 • Sian Evans
  signed 2021-10-20 18:11:25 +0100
 • A Thomas
  signed 2021-10-20 17:57:37 +0100
 • Oscar ' Williams
  signed 2021-10-20 17:52:46 +0100
 • Hughes Lynn
  signed 2021-10-20 17:46:24 +0100
 • Jane Williams
  signed 2021-10-20 17:44:14 +0100
 • Meinir Ffransis
  signed 2021-10-20 17:41:36 +0100
 • Mair ellen Charles
  signed 2021-10-20 13:48:18 +0100
 • Nia Evans
  signed 2021-10-20 10:41:38 +0100
 • Bethan Edwards
  signed 2021-10-19 22:12:47 +0100
 • Beryl Davies
  signed 2021-10-19 19:54:49 +0100
 • Cyngor Cymuned Bryncrug
  signed 2021-10-19 19:39:20 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.