Deiseb HSBC Petition

Deiseb HSBC: Dim costau ychwanegol i gyfrifon banc cymunedol

HSBC Petition: No new charges for community bank accounts

Mae Bank HSBC wedi cyflwyno costau newydd i gyfrifon banc grwpiau cymunedol.

Credwn bydd effaith andwyol a phellgyrhaeddol i niferoedd lawer o grwpiau cymdeithasol ac elusennau yng Nghymru os daw'r costau ychwanegol i rym.

Dylai HSBC dderbyn cyfrifoldeb cymdeithasol i’n cymunedau ni yma yng Nghymru a pheidio â chyflwyno costau ychwanegol.

Mae grwpiau cymunedol wedi cefnogi pobl drwy gydol cyfnod Covid. Gall costau ychwanegol fod yn ormod i lawer ohonynt wrth ail-sefydlu. Mae'n hen bryd i HSBC ysgwyddo eu cyfrifoldebau hwythau.

Arwyddwch y ddeiseb yn galw ar HSBC i beidio â chyflwyno'r costau niweidiol hyn.

 

HSBC Bank have announced new charges for community bank accounts.

We believe there will be an adverse and far-reaching effect on a number of community groups and charities in Wales if these proposed charges go ahead.

HSBC should not introduce these new charges and instead take on and accept their social responsibility to our communities here in Wales.

Community groups have supported people during the Covid crisis. These additional charges could be too expensive for many of them to re-establish themselves. It's about time HSBC shouldered their responsibility.

Sign this petition calling on HSBC to reverse their harmful decision.

Who's signing

Thomas Brooks
Anwen Jones
John Trefor Jones
Eleri Llwyd
Jessie Elis
Gwenda Richardd
Gwenan Griffiths
Non Roberts
Alan Iwi
Hywel Jenkins
Iain Hodgins
Eileen Moore
Gwyndaf Hughes
Ela Jones
Denise Burns
E w Hughes
Alan Williams
Annest Smith
Enid Williams
John Richard Williams
Thomasine Tomkins
Elen Hughes
Jean Parry
Awel Jones
M Dempsey
Susan Williamson
Karen Golbourn
Ann Morgan
Jan Cole
Mair Read
712 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 548 o ymatebion

 • Thomas Brooks
  signed 2023-07-31 10:27:24 +0100
 • Anwen Jones
  signed 2022-10-19 12:46:54 +0100
 • John Trefor Jones
  signed 2022-10-15 11:10:14 +0100
  Gwarth!!
 • Eleri Llwyd
  signed 2022-10-12 06:55:52 +0100
 • Jessie Elis
  signed 2022-06-19 12:14:27 +0100
 • Gwenda Richardd
  signed 2022-05-21 23:59:18 +0100
 • Gwenan Griffiths
  signed 2022-04-21 12:08:37 +0100
 • Non Roberts
  signed 2022-02-23 23:52:04 +0000
 • Alan Iwi
  signed 2022-02-17 08:30:48 +0000
 • Hywel Jenkins
  signed 2022-02-03 22:02:06 +0000
 • Iain Hodgins
  signed 2022-01-06 08:06:54 +0000
  Very disappointing spirit to observe. Some charities like Welsh chapels have banked with Midland/HSBC for over 100 years.
 • Eileen Moore
  signed 2021-12-24 14:46:30 +0000
  After banking with HSBC for many decades I feel adding charges to credit balances is unacceptable. I closed our account which was difficult to do and was charged our remaining balance to do so
 • Gwyndaf Hughes
  signed 2021-12-01 06:41:01 +0000
 • Ela Jones
  signed 2021-11-15 17:13:24 +0000
 • Denise Burns
  signed 2021-11-15 15:23:07 +0000
 • E w Hughes
  signed 2021-11-12 18:44:07 +0000
 • Alan Williams
  signed 2021-11-11 20:35:15 +0000
 • Annest Smith
  signed 2021-11-11 20:05:22 +0000
 • Enid Williams
  signed 2021-11-10 21:49:38 +0000
  Rwyf yn aelod o sawl cymdeithas yn lleol a bydd hyn yn eu taro’n andwyol.
 • John Richard Williams
  signed 2021-11-06 06:53:39 +0000
 • Thomasine Tomkins
  signed 2021-11-05 16:22:04 +0000
  We are a small community arts charity, who run a building in Llanberis. We are shocked to hear that the bank that we use, HSBC, is going to start charging us.
 • Elen Hughes
  signed 2021-11-02 13:03:31 +0000
 • Jean Parry
  signed 2021-11-01 17:49:11 +0000
 • Awel Jones
  signed 2021-11-01 07:55:37 +0000
 • M Dempsey
  signed 2021-10-31 19:16:53 +0000
 • Susan Williamson
  signed 2021-10-31 12:19:40 +0000
 • Karen Golbourn
  signed 2021-10-30 18:55:54 +0100
 • Ann Morgan
  signed 2021-10-30 18:34:00 +0100
  Mae’n warthus codi tâl misol ar gyfrifon cymunedol a chodi am bid siec.
 • Jan Cole
  signed 2021-10-30 17:10:42 +0100
 • Mair Read
  signed 2021-10-30 17:06:22 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.