'Argyfwng tai yn argyfwng cenedlaethol' - Mabon ap Gwynfor

Mae llefarydd Plaid Cymru dros faterion tai a chynllunio, Mabon ap Gwynfor AS, wedi ail-adrodd ei alwadau i'r Llywodraeth weithredu i daclo'r argyfwng tai yng Nghymru.

Cyn rali Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar dai ddydd Sadwrn, dywedodd Mabon ap Gwynfor AS, llefarydd Plaid Cymru ar dai a chynllunio:

“Mae Plaid Cymru wedi bod yn gyson dros ddegawdau lawer yn ein galwadau ar Lywodraeth i gymryd camau i ddatrys yr argyfwng tai - gyda ail gartrefi ond yn un rhan o greisis ehangach.

“Mae angen i ni weld cyfraith gynllunio’n newid fel bod newid yn nefnydd gyfreithiol y rhai sy’n dymuno prynu tŷ fel ail gartref neu fel buddsoddiad gwyliau; mae angen cynyddu’r Dreth Trafodiadau Tir yn sylweddol ar ail gartrefi; mae angen cau’r bwlch cyfreithiol (loophole) sy’n caniatáu i berchnogion droi eu heiddo’n fusnes er mwyn osgoi talu Treth y Cyngor; ac mae angen rheoleiddio cartrefi gwyliau tymor byr gyda threfn drwyddedu.

“Nid argyfwng sy’n wynebu ychydig o gymunedau yw’r broblem o fforddiadwyedd a phobl yn cael eu prisio allan o’u cymunedau – mae hwn yn argyfwng cenedlaethol, ac mae angen cymryd camau i reoli pris tai a rhenti fel eu bod yn adlewyrchu’r economi leol yn well. Mae cymunedau yng Nghaerdydd, Gwent, Wrecsam, yn ogystal ag arfordir gorllewin Cymru yn galw am ymyrraeth a hynny ar frys.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Aaron Wynne
    published this page in Newyddion 2021-11-15 14:40:48 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.