YMATEB I ANGHYDFOD IAITH FACTORY SHOP PWLLHELI

Mae AS Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi ymateb i benderfyniad gan y Factory Shop i wrthod caniatáu i aelodau staff yn eu siop ym Mhwllheli wisgo bathodynnau sy’n dangos eu bod yn siarad Cymraeg.

Dywedodd Liz Saville Roberts AS,

‘Mae’n galonogol bod y Factory Shop yn cydnabod bod gan y rhan fwyaf o’u staff ddealltwriaeth sylfaenol o’r Gymraeg.’

‘Ond dylid rhoi gwell darpariaethau ar waith i alluogi cwsmeriaid a staff i gynnal busnes yn y Gymraeg, yn enwedig ym Mhwllheli. Un ffordd syml o wneud hyn yw defnyddio signalau gweladwy fel bathodynnau.’

‘Os yw cwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg yn dymuno sgwrsio yn eu hiaith eu hunain, yna bydded felly - dyna eu hawl. Yn yr un modd, os yw aelodau staff eisiau hyrwyddo eu gallu i siarad Cymraeg dylai'r cwmni sicrhau bod adnoddau ar gael i hwyluso hyn.’

‘Mae’n rhesymol disgwyl i gwmnïau mawr a ddewisodd agor siop mewn ardal Gymraeg ei gwneud mor hawdd â phosibl i gwsmeriaid a staff ddefnyddio’r iaith ag y dymunant.’

‘Dylai busnesau fod yn annog ac yn cefnogi eu staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith ac ar yr un pryd hyrwyddo argaeledd aelodau staff sy’n siarad Cymraeg.’

‘Dyma hanfod gofal cwsmer da a byddwn yn annog y Factory Shop i fabwysiadu dull o’r fath os ydyn nhw o ddifrif ynglŷn â pharchu hawliau siaradwyr Cymraeg.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.