Tai fforddiadwy

Mae angen pwyso ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys i wneud tai yn fwy fforddiadwy i bobol ifanc a phobol leol yn gyffredinol. Oherwydd y cynnydd mewn tai gwyliau mae’r farchnad dai allan o reolaeth.

Ymateb swyddogol gan submitted

Cytuno yn llwyr.

Dyma ydy un o'n blaenoriaethau ni yma. Rwyf innau (Mabon) wedi cyflwyno amryw o syniadau ar su fedrith y llywodraeth fynd i'r afael ar hyn, ac rwy'n falch fod Cyngor Gwynedd, o dan reolaeth y Blaid, wedi llunio cynllun i wneud be fedran nhw o fewn y grymoedd cyfyngedig sydd ganddynt.

Os na welwn ni ddatrysiad i hyn, yna fydd rhannau helaeth o Wynedd yn ddim ond maes chwarae i'r cyfoethog am ychydig wythnosau o'r flwyddyn.


Dangos 2 o ymatebion

Sut fyddech chi'n tagio'r awgrym hwn?
Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Mabon ap Gwynfor
    responded with submitted 2021-02-11 22:04:04 +0000
  • John Elfyn Gruffydd
    published this page in Ein Dyfodol 2021-02-03 14:13:02 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.