Holiadur

Rydym yn deall y bydd nifer o'r materion canlynol yn bwysig i chi. Ond, os oes rhaid i chi ddewis un mater sydd yn fwy pwysig nag unrhyw fater arall, pa un o'r rhain y byddech yn dweud ydy'r pwysicaf i chi?

Dewisiwch un.

Dangos 8 o ymatebion

 • Wendy Owen
  answered 2019-11-07 12:26:47 +0000
  Q: Mae yna son cynyddol am Annibyniaeth i Gymru. Ar raddfa o 1 - 10 - gyda 1 yn golygu eich bod yn llwyr wrthwynebus i'r syniad o annibyniaeth, a 10 yn golygu eich bod yn llwyr gefnogol o annibyniaeth - ble fyddech chi'n gosod eich hun?
  A: 10 - Llwyr o blaid annibyniaeth
 • Wendy Owen
  answered 2019-11-07 12:26:32 +0000
  Q: Cynhelir etholiad ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol yn 2021. Pa un o'r pleidiau yma fydd yn derbyn eich pleidlais?
  A: Plaid Cymru
 • Wendy Owen
  answered 2019-11-07 12:26:13 +0000
  Q: Pe cynhelir etholiad ar gyfer San Steffan yfory, i pa blaid y byddech chi'n pleidleisio?
  A: Plaid Cymru
 • Wendy Owen
  answered 2019-11-07 12:25:55 +0000
  Q: Rydym yn deall y bydd nifer o'r materion canlynol yn bwysig i chi. Ond, os oes rhaid i chi ddewis un mater sydd yn fwy pwysig nag unrhyw fater arall, pa un o'r rhain y byddech yn dweud ydy'r pwysicaf i chi?
  A: Cartrefi a thai
 • Huw Roberts
  answered 2019-10-29 19:02:56 +0000
  Q: Mae yna son cynyddol am Annibyniaeth i Gymru. Ar raddfa o 1 - 10 - gyda 1 yn golygu eich bod yn llwyr wrthwynebus i'r syniad o annibyniaeth, a 10 yn golygu eich bod yn llwyr gefnogol o annibyniaeth - ble fyddech chi'n gosod eich hun?
  A: 10 - Llwyr o blaid annibyniaeth
 • Huw Roberts
  answered 2019-10-29 19:02:46 +0000
  Q: Cynhelir etholiad ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol yn 2021. Pa un o'r pleidiau yma fydd yn derbyn eich pleidlais?
  A: Plaid Cymru
 • Huw Roberts
  answered 2019-10-29 19:02:38 +0000
  Q: Pe cynhelir etholiad ar gyfer San Steffan yfory, i pa blaid y byddech chi'n pleidleisio?
  A: Plaid Cymru
 • Huw Roberts
  answered 2019-10-29 19:02:26 +0000
  Q: Rydym yn deall y bydd nifer o'r materion canlynol yn bwysig i chi. Ond, os oes rhaid i chi ddewis un mater sydd yn fwy pwysig nag unrhyw fater arall, pa un o'r rhain y byddech yn dweud ydy'r pwysicaf i chi?
  A: GIG (NHS)

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.