Mynnwn gael gwlau nyrsio ym Mhen Llŷn

Rydym yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau fod yna wlau nyrsio yn parhau ym Mhen Llŷn

Mae yna bryderon ynghylch dyfodol gwlau nyrsio Penrhos, yn dilyn y newyddion fod y Polish Housing Society yn cau Penrhos.

Mae yna obeithion y bydd sefydliad arall yn cymryd y safle ymlaen, ond mae yna amheuaeth ynghylch y gwelyau nyrsio.

Mae Penrhos wedi chwarae rhan bwysig yn hanes diweddar Pen Llŷn, ac mae'n gartref nyrsio ar gyfer trigolion yr ardal.

Nid oes yna gartref nyrsio arall ym Mhen Llŷn, a byddai rhaid i bobl deithio i Gricieth, Porthmadog, neu ymhellach er mwyn cael lle mewn cartref nyrsio arall.

Mae yna alw ac angen am welyau nyrsio ym Mhen Llŷn.

Rol y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru ydy sicrhau fod yna ddarpariaeth ar gyfer ein anghenion. Wrth i'r boblogaeth heneiddio, a thrafferthion iechyd fynd yn fwy dyrys, mae'r galw am welyau nyrsio felly yn cynyddu.

Galwn ar i Lywodraeth Cymru a'r Bwrdd Iechyd gydweithio er mwyn sicrhau fod gofal gwelyau nyrsio yn parhau i fod yma ym Mhen Llŷn.

Who's signing

Suzanne Jones
Alwena Owen
Joanne Mather
Paul Robson
Anwen Kilian
Gareth Jones
Swsan Williams
Sian Jones
Janet Kaiser
Annette Evans
Gwenan Williams
Peter Jones
Alma Davies
Shan Ashton
Thomas Brooks
Rosemary Knight
Jessie Elis
Gwilym Derfel Owen
Nancy Tomos
Helen Williams
Catrin Williams
Thomas Victor Jones
Anwen Roberts
Beti Isabel Hughes
Lora Williams
Rita Higgins
Catrin Huws
Sioned Taylor
Ellis Hughes
Dewi Peredur Williams
1,047 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 214 o ymatebion

 • Suzanne Jones
  signed 2020-09-02 19:30:47 +0100
  Nyrs gymunedol a rwan yn gweithionfel uwch swyddog adnewyddu bywyd yn Ysbyty Gwynedd. Wedi byw yn pen Llyn erioed, cartref y pwyliaid yn perthyn i hanas pen llyn ers y rhyfall. Ma bob dim yn cal ei symyd o Ben Llyn. Tydii ddim yn iawn i henoed pen ymar Byd gorfod symyd o Ben llyn yn ei henainr!!! Angan ei safio!!!! Save Penrhos! Part of our history and we need nursing beds this end of the World! Why should our elderly have to move from their local area when they have lived here all their lives!! We loose everything from this end of the World!! Time to fight!!!
 • Alwena Owen
  signed via 2020-08-13 15:46:00 +0100
 • Joanne Mather
  signed 2020-08-13 09:47:09 +0100
 • Paul Robson
  signed 2020-08-12 22:47:21 +0100
  Cafodd fy nhad yng nghyfraith ofal arbennig gan y staff y cartref nyrsio yn ystod ei wythnosau olaf.


  Cafodd fy niweddar mam yng nghyfraith a fy ngwraig gefnogaeth arbennig oddi wrth y staff mewn cyfnod anodd iawn.
 • Anwen Kilian
  signed 2020-08-11 07:13:49 +0100
 • Gareth Jones
  signed 2020-08-10 19:34:37 +0100
 • Swsan Williams
  signed 2020-08-10 16:34:27 +0100
  Angen cadw y cartrefhollol bwysig!
 • Sian Jones
  signed 2020-08-01 13:45:43 +0100
 • Janet Kaiser
  signed 2020-07-31 11:19:42 +0100
 • Annette Evans
  signed 2020-07-30 17:04:10 +0100
 • Gwenan Williams
  signed 2020-07-30 11:50:30 +0100
 • Peter Jones
  signed 2020-07-30 08:03:18 +0100
 • Alma Davies
  signed 2020-07-30 07:55:51 +0100
 • Shan Ashton
  signed 2020-07-29 20:39:35 +0100
 • Thomas Brooks
  signed 2020-07-29 17:33:02 +0100
 • Rosemary Knight
  signed 2020-07-29 16:54:25 +0100
 • Jessie Elis
  signed 2020-07-29 16:09:43 +0100
 • Gwilym Derfel Owen
  signed 2020-07-29 14:04:33 +0100
 • Nancy Tomos
  signed 2020-07-29 12:07:24 +0100
 • Helen Williams
  signed via 2020-07-29 00:51:38 +0100
 • Catrin Williams
  signed 2020-07-28 23:34:10 +0100
 • Thomas Victor Jones
  signed 2020-07-28 21:14:25 +0100
 • Anwen Roberts
  signed 2020-07-28 20:46:34 +0100
 • Beti Isabel Hughes
  signed 2020-07-28 17:50:33 +0100
 • Lora Williams
  signed 2020-07-28 16:31:15 +0100
 • Rita Higgins
  signed 2020-07-28 13:08:11 +0100
 • Catrin Huws
  signed 2020-07-28 13:01:16 +0100
 • Sioned Taylor
  signed 2020-07-28 12:57:35 +0100
 • Ellis Hughes
  signed 2020-07-28 10:12:36 +0100
 • Dewi Peredur Williams
  signed 2020-07-27 22:06:17 +0100
  Mae Llŷn wirioneddol angen y gofal yma rwan ac yn y dyfodol

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.