Gwaith yn dechrau i atgyweirio’r ffordd sy’n arwain at Ynys Enlli

Mae’r gwaith o atgyweirio’r ffordd wledig sy’n arwain at Borth Meudwy yn Uwchmynydd, Aberdaron wedi dechrau, yn dilyn tirlithriadau yn ystod yr hydref ar y ffordd bwysig sy’n arwain pysgotwyr, gweithwyr ac ymwelwyr i Ynys Enlli.

Mae buddsoddiad o £170,000 wedi ei glustnodi o Adran Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, diolch i waith y Cynghorydd Sir dros yr ardal, Gareth Roberts.

“Roedd pryder ac ansicrwydd ynglŷn â chyfrifoldeb pwy oedd y ffordd bwysig hon, ai’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Ynys Enlli neu Gyngor Gwynedd.

“Wedi trafod gyda’r Aelod Cynulliad lleol a swyddogion Gwynedd, bûm yn gohebu â Llywodraeth Cymru i chwilio am gefnogaeth ariannol. Dwi’n falch iawn bod y Llywodraeth wedi cytuno i gefnogi’r economi wledig hon yng Ngwynedd.

“Mae’r lleoliad yma’n hollbwysig i gerbydau’r pysgotwyr allu teithio i lawr i’r cildraeth yn cario cewyll cimychiaid, tanwydd a’i hoffer angenrheidiol i bysgota am gimychiaid a chrancod yn y môr.

“Mae’r cildraeth hefyd yn bwysig i gario’r holl nwyddau ac offer sydd eu hangen i ymwelwyr, gweithwyr a ffermwyr ymweld a byw ar Ynys Enlli. Ac wrth gwrs, gyda’r tymor twristaidd ar ein gwarthau, dyma’r man lle mae’r cwch yn glanio i godi’r miloedd o ymwelwyr dydd sy’n teithio i’r ynys yn ystod y flwyddyn.

“Mae pum pysgotwr o Lŷn yn ddibynnol ar yr incwm maen nhw’n ei ennill o weithio’r môr yn y lleoliad yma, felly mae’n newyddion da iawn bod y gwaith atgyweirio wedi dechrau.”

 

Glaw trwm a llifogydd ym mis Tachwedd llynedd achosodd y tirlithriad a difrod i'r ffordd, a dim ond ar droed oedd modd cyrraedd y môr cyn y Nadolig. Wedi i beirianwyr arbenigol asesu'r difrod, cyhoeddwyd y byddai angen swm sylweddol o arian i atgyweirio’r ffordd.

 

Yn ôl y Cynghorydd Gareth Roberts: “Bydd rhywfaint o anghyfleustra yn y lleoliad wrth i’r contractwyr fwrw malen gyda’i gwaith, ond sefyllfa dros dro fydd hon i ni. Wedi atgyweirio’r ffordd ym Mhorth Meudwy bydd modd i bobl deithio i Enlli i fyw, gweithio, aros yno dros dro ac ymweld.

 

“Mae’r ynys yn lle bendigedig ac yn sicrhau gwaith amaethu, pysgota, cadwraeth bywyd gwyllt, treftadaeth a thwristiaeth. Edrychwn ymlaen at weld y gwaith yn dod i ben, a’r ffordd yn glir eto i gerbydau deithio ar ei hyd yn ddiogel.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.