Deiseb yn cynyddu pwysau i daw gwelyau nyrsio ym Mhen Llŷn

Mae dros 1,000 o bobl bellach wedi llofnodi deiseb ar-lein yn galw ar i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Cymru i ddiogelu gwelyau nyrsio yn y Pentref Pwylaidd ym Mhenrhos, ger Pwllheli.   

Mae dyfodol y gwelyau nyrsio yn parhau yn ansicr , er gwathaf y ffaith fod Clwyd Alyn wedi cyhoeddi eu bod nhw am gymryd rheolaeth o'r safle, sydd yn cynnwys llety cysgodol. 

Mae'r AS lleol, Liz Saville Roberts, y Cynghorydd lleol Angela Russell, a Chadeirydd Cyngrhair Iechyd Gogledd ymru, Mabon ap Gwynfor wedi cael trafodaethau cyson efo'r Bwrdd Iechyd i'w lobio am barhad y ddarpariaeth gwelyau nyrsio y tu hwnt i Fawrth 2021.   

Sefydlodd Mabon ap Gwynfor, sydd yn ymgyrchydd iechyd ac yn ymgeisydd ar gyfer Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd yn 2021, y ddeiseb er mwyn dangos y lefel o bryder sydd yn bodoli ynghylch dyfodol y safle.   

Meddai Mabon ap Gwynfor,    

‘Daeth yn amlwg yn sydyn iawn fod pobl Pen Llŷn yn hoff iawn o'r Cartref Pwylaidd.’  

‘Maent yn parchu hanes y lle a'r rhan y mae'r preswylwyr Pwylaidd wedi chwarae yn y gymuned leol, yn ogystal a'r gwasanaeth a ddarperir yno i bobl bregus ac oedranus Pen Llŷn.’  

‘Nid oes yna gartref nyrsio arall ym Mhen Llŷn, felly yn amlwg mae pobl yn gweld ei werth, ac mae yna alw am y wasanaeth.’ 

‘Mae'r ffaith fod yna dros 1,000 o bobl eisoes wedi llofnodi'r ddeiseb yn galw ar i'r Bwrdd Iechyd a'r Llywodraeth i sicrhau fod darpariaeth gwelyau nyrsio yn parhau ym Mhenrhos yn dangos pwysogrwydd y lle i bobl.

'Mae arweinwyr cymunedol lleol yn unfrydig fod pobl Pen Llŷn angen gwybod beth ydy dyfodol y ddarpariaeth, a sut y cynhelir gofal nyrsio yn y dyfodol.

Mae copiau caled o'r ddeiseb yn cael eu cylchredeg o amgylch cymunedau Llyn er mwyn eu cyflwyno i'r Bwrdd ym mis Medi.

Gallwch arwyddo y ddeiseb yma: https://www.dwyformeirionnydd.cymru/gwlau_nyrsio_penrhos

Gallwch lawrlwytho copi caled yma:


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.