Deiseb Band Llydan

Arwyddwch isod

Mae band llydan cyflym (o leiaf 25 mbps) yn un o hanfodion bywyd modern: ar gyfer gwaith, astudio, derbyn gwasanaethau ar lein a hamdden.

Yn anffodus mae Dwyfor Meirionnydd ymhlith yr ardaloedd sy’n cael eu gwasanaethu waethaf gan y ddarpariaeth band-llydan drwy’r Deyrnas Gyfunol.

Os ydym am gryfhau economi gwledig ac arfordirol Cymru, yna rhaid cael band-llydan sydyn ac effeithiol. Ni ddylai’r un ty gael ei adael ar ol. Fel dwr a thrydan, rhaid hefyd cael band llydan yn y dydd sydd ohoni.

Galwn ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i sicrhau fod y ddarpariaeth band llydan yn cyrraedd pob aelwyd ac nad oes neb yn cael eu gadael ar ol.

Who's signing

Owain Gwent
Phil humphreys
Sophie Roberts
Emma Jones
Iain Stewart
Mike Harris
Bethan Griffiths
Jeanette Harris
Siwan Williams
Adam Eardley
Liz Wingham
Owain Williams
Huw Edwards
Carys Lake
Cadi Lake
Mabon Gwynfor
21 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 17 o ymatebion

 • Owain Gwent
  signed 2021-03-05 22:43:18 +0000
 • Phil humphreys
  signed 2021-03-05 21:35:57 +0000
 • Sophie Roberts
  signed 2021-03-05 21:08:36 +0000
 • Emma Jones
  signed 2021-03-05 19:10:42 +0000
 • Iain Stewart
  signed 2021-03-05 18:16:58 +0000
  The roll out of superfast broadband is a complete mess, as even where percentages ate high, you have the ridiculous situation of adjacent properties, one with access and the other without, as Openreach flatly refuse to reroute phone lines.
 • Mike Harris
  signed 2021-03-05 18:12:54 +0000
 • Bethan Griffiths
  signed 2021-03-05 17:46:25 +0000
 • Jeanette Harris
  signed 2021-03-05 17:27:56 +0000
  Been promised since before 2000
 • Siwan Williams
  signed 2021-03-05 16:08:10 +0000
 • Adam Eardley
  signed 2021-03-05 15:41:14 +0000
 • Liz Wingham
  signed 2021-03-05 15:24:43 +0000
 • Owain Williams
  signed 2021-03-05 14:54:35 +0000
 • Huw Edwards
  signed 2021-03-05 14:34:56 +0000
 • Carys Lake
  signed 2021-03-05 14:32:02 +0000
 • Cadi Lake
  signed 2021-03-05 14:28:32 +0000
 • Mabon Gwynfor
  signed 2021-03-05 13:53:28 +0000
 • Mabon Gwynfor
  published this page in Gwella Band-llydan 2021-02-10 21:50:34 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.