Deiseb Band Llydan

Arwyddwch isod

Mae band llydan cyflym (o leiaf 25 mbps) yn un o hanfodion bywyd modern: ar gyfer gwaith, astudio, derbyn gwasanaethau ar lein a hamdden.

Yn anffodus mae Dwyfor Meirionnydd ymhlith yr ardaloedd sy’n cael eu gwasanaethu waethaf gan y ddarpariaeth band-llydan drwy’r Deyrnas Gyfunol.

Os ydym am gryfhau economi gwledig ac arfordirol Cymru, yna rhaid cael band-llydan sydyn ac effeithiol. Ni ddylai’r un ty gael ei adael ar ol. Fel dwr a thrydan, rhaid hefyd cael band llydan yn y dydd sydd ohoni.

Galwn ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i sicrhau fod y ddarpariaeth band llydan yn cyrraedd pob aelwyd ac nad oes neb yn cael eu gadael ar ol.

Who's signing

Arfon Bebb
Heledd Edwards
John Eric Williams
Hefin Tudur Llwyd
Twm Elias
Rhys Williams
John Jones
Ifan Thomas
Sion Jones
Martyn Huws
Michael Strain
Alun Edwards
Peter Lane
Sandy Dixon
Sian Llywelyn
Myrddin Williams
John Jones
Keith Rowley
Elizabeth Rowley
Meinir Jones
Carol Usher
Rita Llwyd
Elsie Evans
Ayesha Tudor
Meirion Thomas
Einir Davies
Dylan Williams
Owain Gwent
Phillip Humphreys
56 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 45 o ymatebion

 • Arfon Bebb
  signed 2021-03-19 14:45:03 +0000
 • Heledd Edwards
  signed 2021-03-18 15:34:28 +0000
 • John Eric Williams
  signed 2021-03-16 17:14:16 +0000
 • Hefin Tudur Llwyd
  signed 2021-03-13 18:30:49 +0000
 • Twm Elias
  signed 2021-03-13 09:54:14 +0000
 • Rhys Williams
  signed 2021-03-12 20:27:33 +0000
 • John Jones
  signed 2021-03-11 15:11:20 +0000
 • Ifan Thomas
  signed via 2021-03-10 15:32:37 +0000
 • Sion Jones
  signed via 2021-03-10 15:30:39 +0000
  Mae ’na weiran fibre-optic yn ein pentref ers beth amser rwan. Ond oes neb wedi neud dim hefo fo. Mae i weld ynghlwm i bolyn yn ganol y pentre. Beth am orffen y job?
 • Martyn Huws
  signed via 2021-03-10 15:30:38 +0000
 • Michael Strain
  @straen tweeted link to this page. 2021-03-10 15:10:59 +0000
 • Michael Strain
  signed 2021-03-10 15:09:56 +0000
 • Alun Edwards
  signed 2021-03-09 21:07:11 +0000
 • Peter Lane
  signed 2021-03-09 08:32:40 +0000
 • Sandy Dixon
  signed 2021-03-08 18:02:51 +0000
 • Sian Llywelyn
  signed 2021-03-08 11:09:15 +0000
 • Myrddin Williams
  signed 2021-03-08 10:27:47 +0000
 • John Jones
  signed 2021-03-07 20:25:01 +0000
 • Keith Rowley
  signed 2021-03-07 19:51:31 +0000
 • Elizabeth Rowley
  signed 2021-03-07 13:31:56 +0000
 • Meinir Jones
  signed 2021-03-07 08:11:57 +0000
  Styglo i gael 0.8mgs yma o hyd. Oes ryfedd, dal i ddefnyddio llinell ffon sy wedi ei gosod ers y 60au!
 • Carol Usher
  signed 2021-03-06 15:25:53 +0000
 • Rita Llwyd
  signed 2021-03-06 14:54:29 +0000
 • Elsie Evans
  signed 2021-03-06 12:41:16 +0000
 • Ayesha Tudor
  signed 2021-03-06 12:18:40 +0000
  Rydym yn cael llai na 1mbps rhan mwy o amser! Wedi bod â’r ffon efo BT nifer o weithiau.

  Mae gwneud gwaith Ysgol a coleg yn ustod y cyfnod clo wedi bod yn amhosib!
 • Meirion Thomas
  signed 2021-03-06 12:02:47 +0000
 • Einir Davies
  signed 2021-03-06 09:24:10 +0000
 • Dylan Williams
  signed 2021-03-05 23:48:22 +0000
 • Owain Gwent
  signed 2021-03-05 22:43:18 +0000
 • Phillip Humphreys
  signed 2021-03-05 21:35:57 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.