Diogelu yr A494

Mynnwn fod y Llywodraeth yn gwella diogelwch yr A494 o Ddolgellau i'r Ddwyryd.

Yn 2021 addawodd y Llywodraeth eu bod nhw am wneud gwaith i ddiogelu yr A494, ond maent bellach wedi goheirio unrhyw waith am oleiaf dwy flynedd. Yn y cyfamser mae nifer o ddamweiniau angeuol a difrifol yn digwydd ar y ffordd, a phobl sy'n byw yn y cymunedau cyfagos yn pryderu am eu diogelwch.

Rhaid i'r asesiadau diogelwch cael eu cynnal.

Who's signing

arfon griffiths
Ann Jones
Marian Evans
Teleri Mai Jones
Alwyn Jones
Heulwen Rowlands
Ceinwen Hughes
Bethan Jones
Eleri Llwyd
Eilir Rowlands
Alan Evans
Beryl Ann Jones
Dorothi Evans
Elfyn Pritchard
Beryl Davies
Nansi Pritchard
John Floyd
Hannah Jones
Dewi Poole
Ann Williams
Owain Gwent
Gwyn Siôn Ifan
Sian Jones
Menna Roberts
Mary Roberts
Margaret Owen
Gwenda Evans
Nia Bauld
Sion Lllewelyn
Carys Jones
55 SIGNATURES
300 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 41 o ymatebion

 • arfon griffiths
  signed 2023-09-19 21:48:38 +0100
 • Ann Jones
  signed 2023-09-14 00:32:44 +0100
 • Marian Evans
  signed 2023-09-01 22:01:57 +0100
 • Teleri Mai Jones
  signed 2023-08-31 08:16:26 +0100
 • Alwyn Jones
  signed 2023-08-30 19:39:28 +0100
 • Heulwen Rowlands
  signed 2023-08-30 18:48:34 +0100
 • Ceinwen Hughes
  signed 2023-08-30 18:16:16 +0100
 • Bethan Jones
  signed 2023-08-30 14:32:08 +0100
 • Eleri Llwyd
  signed 2023-08-29 10:37:23 +0100
 • Eilir Rowlands
  signed 2023-08-28 13:06:04 +0100
 • Alan Evans
  signed via 2023-08-28 09:36:49 +0100
  Mae pryder mawr yn lleol am syt mae’r A494 o Glan yr afon i Rhydymain yn ymdebygu i drac rasio Ynys Manaw ar y penwythnosau ac mae’r cyfri o farwolaethau yn cynyddu. Mae’n rhaid gweithredu.
 • Beryl Ann Jones
  signed 2023-08-27 22:14:32 +0100
 • Dorothi Evans
  signed 2023-08-27 20:51:03 +0100
 • Elfyn Pritchard
  signed 2023-08-27 18:13:38 +0100
  Mae angen rheoli traffig i 50 (a 40/30 mewn mannau) ar hyd y ffordd fel sy’n digwydd rhwng Corwen a Llandegla ar y 5104.
 • Beryl Davies
  signed 2023-08-27 17:54:03 +0100
 • Nansi Pritchard
  signed 2023-08-27 14:13:29 +0100
 • John Floyd
  signed 2023-08-27 12:48:47 +0100
  Sort out the parking on the pavements on Bala bridge been going on for 16 years
 • Hannah Jones
  signed 2023-08-27 11:54:32 +0100
 • Dewi Poole
  signed 2023-08-27 11:33:10 +0100
 • Ann Williams
  signed 2023-08-27 10:58:06 +0100
 • Owain Gwent
  signed 2023-08-27 10:21:06 +0100
 • Gwyn Siôn Ifan
  signed 2023-08-27 10:15:21 +0100
 • Sian Jones
  signed 2023-08-27 09:32:30 +0100
 • Menna Roberts
  signed 2023-08-27 08:24:14 +0100
 • Mary Roberts
  signed 2023-08-27 03:21:17 +0100
 • Margaret Owen
  signed 2023-08-26 23:50:29 +0100
 • Gwenda Evans
  signed 2023-08-26 21:21:32 +0100
 • Nia Bauld
  signed 2023-08-26 21:02:44 +0100
 • Sion Lllewelyn
  signed 2023-08-26 20:34:51 +0100
 • Carys Jones
  signed 2023-08-26 20:33:31 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.