Canolfan ddeiagnosis Canser i Wynedd

Llythyr agored i Lywodraeth Cymru - pobl Gwynedd yn galw am ganolfan ddeiagnosis canser

Mae canser yn lladd mwy o bobl yng Ngwynedd nag unrhywbeth arall, gyda 28% o farwolaethau yng Ngwynedd o ganlyniad i ganser yn 2018. Yn wir, mewn rhai ardaloedd, megis Dolgellau, roedd y ffigwr yn 41%.

Mae diagnosis cynnar yn greiddiol er mwyn ceisio sicrhau gwellad.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynlluniau peilot yn nau o fyrddau iechyd de Cymru a brofodd yn llwyddiannus, gyda ymchwil yn dangos fod y canolfan ddeiagnosis wedi lleihau'r amser tan ddeiagnosis o 84 diwrnod i 6 niwrnod.

Rydym yn galw ar i Lywodraeth Cymru ddatblygu canolfan ddeiagnosis yma er mwyn sicrhau fod pobl Gwynedd yn cael deiagnosis sydyn ac yn cael yr un driniaeth ag ardaloedd eraill.

Who's signing

Bethan Parry Jones
Rhianwen Evans
Keith Parry
Delyth Thompson
Elizabeth Evans
sioned evans
Mared Llwyd
Eleri Lewis
Ruth Roberts Owen
Hannah Williams
Gwenfron Roberts
Margaret Roberts
Ellis Hughes
Enid Wilkes
Gwyneth Micah-Llywelyn
Lynda Jones
Angharad Clwyd
Dilwyn Morgan
Catrin Gwilym
Alun Ellis
Gerallt Owen
Llion Jones
Wyn Meredydd Hughes
Rita Llwyd
Peter Evans
1,027 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 205 o ymatebion

 • Bethan Parry Jones
  signed 2019-09-20 11:41:21 +0100
 • Rhianwen Evans
  signed 2019-09-20 09:00:28 +0100
 • Keith Parry
  signed 2019-09-20 07:27:34 +0100
 • Delyth Thompson
  signed 2019-09-19 22:18:46 +0100
 • Elizabeth Evans
  signed 2019-09-19 20:42:38 +0100
 • sioned evans
  signed 2019-09-19 19:18:13 +0100
 • Mared Llwyd
  signed 2019-09-19 18:14:35 +0100
 • Eleri Lewis
  signed 2019-09-19 17:54:05 +0100
 • Ruth Roberts Owen
  signed 2019-09-19 17:12:45 +0100
  Ruth Roberts Owen
 • Hannah Williams
  signed 2019-09-19 15:13:57 +0100
 • Gwenfron Roberts
  signed 2019-09-19 13:37:56 +0100
 • Margaret Roberts
  signed 2019-09-19 11:48:01 +0100
  Teulu yn byw yng Ngwynedd
 • Ellis Hughes
  signed 2019-09-19 10:32:36 +0100
 • Enid Wilkes
  signed 2019-09-19 10:11:24 +0100
 • Gwyneth Micah-Llywelyn
  signed 2019-09-19 10:06:12 +0100
 • Lynda Jones
  signed via 2019-09-19 09:56:28 +0100
 • Angharad Clwyd
  signed 2019-09-19 09:49:42 +0100
 • Dilwyn Morgan
  signed 2019-09-19 09:25:42 +0100
 • Catrin Gwilym
  signed 2019-09-19 08:12:33 +0100
 • Alun Ellis
  signed 2019-09-19 07:33:48 +0100
 • Gerallt Owen
  signed 2019-09-19 01:21:59 +0100
 • Llion Jones
  signed 2019-09-18 21:09:18 +0100
 • Wyn Meredydd Hughes
  signed 2019-09-18 20:00:28 +0100
 • Rita Llwyd
  signed 2019-09-18 16:42:08 +0100
 • Peter Evans
  signed 2019-09-18 16:39:23 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd