Canolfan ddeiagnosis Canser i Wynedd

Llythyr agored i Lywodraeth Cymru - pobl Gwynedd yn galw am ganolfan ddeiagnosis canser

Mae canser yn lladd mwy o bobl yng Ngwynedd nag unrhywbeth arall, gyda 28% o farwolaethau yng Ngwynedd o ganlyniad i ganser yn 2018. Yn wir, mewn rhai ardaloedd, megis Dolgellau, roedd y ffigwr yn 41%.

Mae diagnosis cynnar yn greiddiol er mwyn ceisio sicrhau gwellad.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynlluniau peilot yn nau o fyrddau iechyd de Cymru a brofodd yn llwyddiannus, gyda ymchwil yn dangos fod y canolfan ddeiagnosis wedi lleihau'r amser tan ddeiagnosis o 84 diwrnod i 6 niwrnod.

Rydym yn galw ar i Lywodraeth Cymru ddatblygu canolfan ddeiagnosis yma er mwyn sicrhau fod pobl Gwynedd yn cael deiagnosis sydyn ac yn cael yr un driniaeth ag ardaloedd eraill.

Who's signing

June Jones
Mair Hughes
Gwenda Williams
Delyth Parry-Williams
Meinir Owen
Owen hefin Roberts
David Pugb
Annie Parry
Yvonne Lloyd-Jones
Einir Wyn
Elfed ap Gomer
Sian Davenport
Naomi Jones
Rita Lewis
Michael Massarelli
Judith Smith
Elen Roberts
Ceri Jones
Elin Gapper
Sion Llewelyn
Tegid Jones
Elin McGowan
Llinos Non Parri
Janice Evans
Keith Williams
Manon Thomas
Menna Medi
Twm Prys Jones
Aled Davies
Eirian Davenport
1,027 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 205 o ymatebion

 • June Jones
  signed via 2019-10-12 22:37:09 +0100
 • Mair Hughes
  signed via 2019-10-12 22:36:29 +0100
 • Gwenda Williams
  signed via 2019-10-12 22:10:17 +0100
 • Delyth Parry-Williams
  signed 2019-10-12 21:38:35 +0100
 • Meinir Owen
  signed via 2019-10-12 20:09:01 +0100
 • Owen hefin Roberts
  signed via 2019-10-12 17:27:06 +0100
 • David Pugb
  signed via 2019-10-12 17:24:50 +0100
 • Annie Parry
  signed via 2019-10-12 17:02:33 +0100
  Rwyf wedi dioddef oddi wrth yr afiechyd hwn ddwy waith. Roedd y deiagnosis cyntaf yn felltigedig o hir.
 • Yvonne Lloyd-Jones
  signed via 2019-10-12 16:56:59 +0100
 • Einir Wyn
  signed 2019-10-12 15:44:17 +0100
 • Elfed ap Gomer
  signed 2019-10-11 15:45:51 +0100
 • Sian Davenport
  signed via 2019-10-11 12:07:10 +0100
 • Naomi Jones
  signed 2019-10-03 22:39:15 +0100
 • Rita Lewis
  signed 2019-10-01 18:36:38 +0100
 • Michael Massarelli
  signed 2019-09-30 22:39:57 +0100
 • Judith Smith
  signed 2019-09-26 19:35:45 +0100
  I ask the Welsh Government to develop a local diagnosis centre to ensure that the people of Gwynedd receive a rapid diagnosis and the same treatment as other areas. Please.

  A postcode lottery is not acceptable in 2019 and beyond.
 • Elen Roberts
  signed 2019-09-26 03:41:56 +0100
 • Ceri Jones
  signed 2019-09-25 12:33:52 +0100
 • Elin Gapper
  signed 2019-09-24 20:47:57 +0100
 • Sion Llewelyn
  signed 2019-09-24 10:29:36 +0100
 • Tegid Jones
  signed 2019-09-23 20:53:45 +0100
 • Elin McGowan
  signed 2019-09-23 19:04:04 +0100
  Elin McGowan
 • Llinos Non Parri
  signed 2019-09-23 16:16:23 +0100
 • Janice Evans
  signed 2019-09-23 14:30:00 +0100
 • Keith Williams
  signed 2019-09-22 17:34:39 +0100
 • Manon Thomas
  signed 2019-09-22 09:22:42 +0100
 • Menna Medi
  signed 2019-09-21 18:55:12 +0100
 • Twm Prys Jones
  signed 2019-09-20 23:01:29 +0100
 • Aled Davies
  signed 2019-09-20 14:54:42 +0100
  Dafydd Aled Davies
 • Eirian Davenport
  signed 2019-09-20 12:28:46 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd