Canolfan ddeiagnosis Canser i Wynedd

Llythyr agored i Lywodraeth Cymru - pobl Gwynedd yn galw am ganolfan ddeiagnosis canser

Mae canser yn lladd mwy o bobl yng Ngwynedd nag unrhywbeth arall, gyda 28% o farwolaethau yng Ngwynedd o ganlyniad i ganser yn 2018. Yn wir, mewn rhai ardaloedd, megis Dolgellau, roedd y ffigwr yn 41%.

Mae diagnosis cynnar yn greiddiol er mwyn ceisio sicrhau gwellad.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynlluniau peilot yn nau o fyrddau iechyd de Cymru a brofodd yn llwyddiannus, gyda ymchwil yn dangos fod y canolfan ddeiagnosis wedi lleihau'r amser tan ddeiagnosis o 84 diwrnod i 6 niwrnod.

Rydym yn galw ar i Lywodraeth Cymru ddatblygu canolfan ddeiagnosis yma er mwyn sicrhau fod pobl Gwynedd yn cael deiagnosis sydyn ac yn cael yr un driniaeth ag ardaloedd eraill.

Who's signing

john gwilym jones
Dyfir Gwent
Angharad Thomas
Sarah Williams
Olwen Rhys
Beryl Davies
Leanne Rochefort-Shugar
Sian Ellis-Jones
Gwenno Roberts
Emlyn Owen
Manon Ifan
Melda Lois Griffiths
Llinos Williams
Meryl Davies
Margaret Beryl Owen
Bethan Ellis Jones
Eifiona Wood
Llinos Spencer
Mair Spencer
Janet Mostert
Wendy Jones
Gwennie Williams
Margaret Roberts
Gwenno Hughes
Donna Puw
Eirian Roberts
Joyce Foster Jones
Medwen. Williams
Sioned Jones
1,027 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 205 o ymatebion

 • john gwilym jones
  signed via 2019-10-14 14:52:18 +0100
 • Dyfir Gwent
  signed via 2019-10-14 14:51:52 +0100
 • Angharad Thomas
  signed 2019-10-14 14:43:44 +0100
 • Sarah Williams
  signed 2019-10-14 14:37:01 +0100
 • Olwen Rhys
  signed via 2019-10-14 14:23:59 +0100
 • Beryl Davies
  signed 2019-10-14 14:17:55 +0100
 • Leanne Rochefort-Shugar
  signed 2019-10-14 14:13:01 +0100
 • Sian Ellis-Jones
  signed 2019-10-14 14:11:43 +0100
 • Gwenno Roberts
  signed 2019-10-14 14:05:56 +0100
 • Emlyn Owen
  signed via 2019-10-14 13:55:00 +0100
 • Manon Ifan
  signed 2019-10-14 13:50:08 +0100
 • Melda Lois
  @meldalois tweeted link to this page. 2019-10-14 13:45:47 +0100
  Sign the petition: Canolfan ddeiagnosis Canser i Wynedd https://www.dwyformeirionnydd.cymru/deiagnosis_canser?recruiter_id=3157
 • Melda Lois Griffiths
  signed 2019-10-14 13:45:32 +0100
 • Llinos Williams
  signed 2019-10-14 13:43:32 +0100
 • Meryl Davies
  signed via 2019-10-14 13:24:29 +0100
 • Margaret Beryl Owen
  signed via 2019-10-14 13:09:17 +0100
 • Bethan Ellis Jones
  signed via 2019-10-14 09:29:56 +0100
 • Eifiona Wood
  signed via 2019-10-14 08:28:06 +0100
  Eifiona Wood
 • Llinos Spencer
  signed via 2019-10-13 22:03:14 +0100
  Mae’n bwysig iawn cael gwasanaeth diagnosis cynnar ar gyfer canser yng Ngwynedd.
 • Mair Spencer
  signed via 2019-10-13 20:32:58 +0100
 • Janet Mostert
  signed 2019-10-13 19:48:58 +0100
 • Wendy Jones
  signed via 2019-10-13 18:47:20 +0100
  Mae bywydau ym mhob rhan o Gymru cyn bwysiced â’i gilydd.
 • Gwennie Williams
  signed via 2019-10-13 16:00:51 +0100
 • Margaret Roberts
  signed via 2019-10-13 15:45:51 +0100
 • Gwenno Hughes
  signed via 2019-10-13 14:16:32 +0100
 • Donna Puw
  signed 2019-10-13 12:55:09 +0100
  Donna Puw
 • Eirian Roberts
  signed 2019-10-13 12:03:46 +0100
 • Joyce Foster Jones
  signed via 2019-10-13 11:15:18 +0100
 • Medwen. Williams
  signed via 2019-10-13 09:28:21 +0100
 • Sioned Jones
  signed 2019-10-13 08:02:26 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd