Canolfan ddeiagnosis Canser i Wynedd

Llythyr agored i Lywodraeth Cymru - pobl Gwynedd yn galw am ganolfan ddeiagnosis canser

Mae canser yn lladd mwy o bobl yng Ngwynedd nag unrhywbeth arall, gyda 28% o farwolaethau yng Ngwynedd o ganlyniad i ganser yn 2018. Yn wir, mewn rhai ardaloedd, megis Dolgellau, roedd y ffigwr yn 41%.

Mae diagnosis cynnar yn greiddiol er mwyn ceisio sicrhau gwellad.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynlluniau peilot yn nau o fyrddau iechyd de Cymru a brofodd yn llwyddiannus, gyda ymchwil yn dangos fod y canolfan ddeiagnosis wedi lleihau'r amser tan ddeiagnosis o 84 diwrnod i 6 niwrnod.

Rydym yn galw ar i Lywodraeth Cymru ddatblygu canolfan ddeiagnosis yma er mwyn sicrhau fod pobl Gwynedd yn cael deiagnosis sydyn ac yn cael yr un driniaeth ag ardaloedd eraill.

Who's signing

Nerys Dumbell
Rhys Jones
William Roberts
Lowri roberts
Elfed Wyn ap Elwyn
Ruth Wyn Williams
Andrea Jones
Meinir Davies
Eleri Jenkins-Edwards
Erwyn Jones
Elen Elias
Ioan Gruffydd
Elgan Davies
Sarah Jones
Bethan Edwards
Sian Gwent
Mared Davies
Sian Mererid Boswell
Kevin Davies
Gerwyn Wiliams
Llio Jones
Awel Murray
Mair Edwards
Jane Nutting
John Jones
Awel Jones
Elwyn Jones
Anwen Roberts
Lloyd Steele
1,027 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 205 o ymatebion

 • Nerys Dumbell
  signed 2019-10-18 17:30:28 +0100
  Hen Bryd I hun ddigwydd
 • Rhys Jones
  signed 2019-10-18 15:27:56 +0100
 • William Roberts
  signed 2019-10-18 15:21:58 +0100
 • Lowri roberts
  signed 2019-10-18 15:00:56 +0100
  Gwyn Roberts
 • Elfed Wyn ap Elwyn
  signed 2019-10-18 14:56:55 +0100
  Elfed Wyn Jones
 • Ruth Wyn Williams
  signed 2019-10-17 23:04:04 +0100
 • Andrea Jones
  signed 2019-10-17 22:14:53 +0100
 • Meinir Davies
  signed 2019-10-17 19:01:10 +0100
 • Eleri Jenkins-Edwards
  signed 2019-10-17 18:41:28 +0100
 • Erwyn Jones
  signed 2019-10-16 06:37:55 +0100
 • Elen Elias
  signed via 2019-10-15 16:03:51 +0100
 • Ioan Gruffydd
  signed 2019-10-15 11:37:47 +0100
 • Elgan Davies
  signed 2019-10-15 10:15:28 +0100
 • Sarah Jones
  signed 2019-10-15 09:31:55 +0100
 • Bethan Edwards
  signed 2019-10-14 23:28:31 +0100
 • Sian Gwent
  signed 2019-10-14 22:05:39 +0100
 • Mared Davies
  signed 2019-10-14 22:03:52 +0100
 • Sian Mererid Boswell
  @MerJone tweeted link to this page. 2019-10-14 21:52:11 +0100
  Sign the petition: Canolfan ddeiagnosis Canser i Wynedd https://www.dwyformeirionnydd.cymru/deiagnosis_canser?recruiter_id=3184
 • Sian Mererid Boswell
  signed via 2019-10-14 21:51:51 +0100
 • Kevin Davies
  signed 2019-10-14 21:42:58 +0100
 • Gerwyn Wiliams
  signed 2019-10-14 20:02:01 +0100
 • Llio Jones
  signed 2019-10-14 19:23:16 +0100
 • Awel Murray
  signed 2019-10-14 18:35:24 +0100
 • Mair Edwards
  signed via 2019-10-14 18:13:35 +0100
 • Jane Nutting
  signed 2019-10-14 17:32:04 +0100
 • John Jones
  signed 2019-10-14 16:45:42 +0100
 • Awel Jones
  signed 2019-10-14 16:20:20 +0100
 • Elwyn Jones
  signed 2019-10-14 15:32:07 +0100
 • Anwen Roberts
  signed 2019-10-14 15:08:09 +0100
 • Lloyd Steele
  signed 2019-10-14 15:04:36 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd