Canolfan ddeiagnosis Canser i Wynedd

Llythyr agored i Lywodraeth Cymru - pobl Gwynedd yn galw am ganolfan ddeiagnosis canser

Mae canser yn lladd mwy o bobl yng Ngwynedd nag unrhywbeth arall, gyda 28% o farwolaethau yng Ngwynedd o ganlyniad i ganser yn 2018. Yn wir, mewn rhai ardaloedd, megis Dolgellau, roedd y ffigwr yn 41%.

Mae diagnosis cynnar yn greiddiol er mwyn ceisio sicrhau gwellad.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynlluniau peilot yn nau o fyrddau iechyd de Cymru a brofodd yn llwyddiannus, gyda ymchwil yn dangos fod y canolfan ddeiagnosis wedi lleihau'r amser tan ddeiagnosis o 84 diwrnod i 6 niwrnod.

Rydym yn galw ar i Lywodraeth Cymru ddatblygu canolfan ddeiagnosis yma er mwyn sicrhau fod pobl Gwynedd yn cael deiagnosis sydyn ac yn cael yr un driniaeth ag ardaloedd eraill.

Who's signing

Joyce Francis Evans
Delyth Roberts
Nia Griffiths
alan williams
Eirian Harris
Branwen Jones Jones
Ifor Jones
Haf Roberts
Dewi Evans
Sioned Lewis
Ghislaine Povey
Donna Jones
Olwen Jones
Evie M Jones
Jacquetta Hughes
Meinir Jones
Dave Morgan Morgan
Heulwen Huws
Yvonne Thomas
Valmai Jones
Cadi Dafydd Dafydd
Manon Jones
Antur Bethan
Siân Roberts
Delyth Gray
Celt Roberts
Glyn Griffiths
Darren Thomas
Rita Black
Tesni Jones
1,027 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 205 o ymatebion

 • Joyce Francis Evans
  signed 2019-10-20 10:04:54 +0100
 • Delyth Roberts
  signed 2019-10-20 09:08:30 +0100
 • Nia Griffiths
  signed 2019-10-20 07:10:25 +0100
 • alan williams
  signed 2019-10-20 06:39:33 +0100
 • Eirian Harris
  signed 2019-10-20 05:32:26 +0100
 • Branwen Jones Jones
  signed 2019-10-20 00:42:55 +0100
 • Ifor Jones
  signed 2019-10-20 00:34:31 +0100
 • Haf Roberts
  signed 2019-10-19 23:54:06 +0100
 • Dewi Evans
  signed 2019-10-19 23:23:22 +0100
 • Sioned Lewis
  signed 2019-10-19 22:49:19 +0100
 • Ghislaine Povey
  signed 2019-10-19 22:46:12 +0100
  bu farw fy mam yn 64 oed o ganser a phe bai wedi gorfod teithio’n bell iawn i gael triniaeth, byddai wedi bod gymaint yn anoddach
 • Donna Jones
  signed 2019-10-19 22:36:09 +0100
 • Olwen Jones
  signed 2019-10-19 22:32:01 +0100
 • Evie M Jones
  signed 2019-10-19 19:59:16 +0100
  Evie M Jones
 • Jacquetta Hughes
  signed 2019-10-19 19:42:54 +0100
 • Meinir Jones
  signed 2019-10-19 16:55:37 +0100
 • Dave Morgan Morgan
  signed 2019-10-19 15:23:41 +0100
 • Heulwen Huws
  signed 2019-10-19 15:11:25 +0100
 • Yvonne Thomas
  signed 2019-10-19 14:30:40 +0100
 • Valmai Jones
  signed 2019-10-19 13:32:12 +0100
 • Cadi Dafydd Dafydd
  signed 2019-10-19 09:34:53 +0100
 • Manon Jones
  signed 2019-10-19 09:27:21 +0100
 • Antur Bethan
  signed 2019-10-18 22:22:30 +0100
 • Siân Roberts
  signed 2019-10-18 21:57:08 +0100
 • Delyth Gray
  signed 2019-10-18 21:56:56 +0100
 • Celt Roberts
  signed 2019-10-18 21:55:13 +0100
 • Glyn Griffiths
  signed 2019-10-18 20:25:56 +0100
 • Darren Thomas
  signed 2019-10-18 19:05:15 +0100
 • Rita Black
  signed 2019-10-18 18:35:10 +0100
 • Tesni Jones
  signed 2019-10-18 17:39:32 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd