Canolfan ddeiagnosis Canser i Wynedd

Llythyr agored i Lywodraeth Cymru - pobl Gwynedd yn galw am ganolfan ddeiagnosis canser

Mae canser yn lladd mwy o bobl yng Ngwynedd nag unrhywbeth arall, gyda 28% o farwolaethau yng Ngwynedd o ganlyniad i ganser yn 2018. Yn wir, mewn rhai ardaloedd, megis Dolgellau, roedd y ffigwr yn 41%.

Mae diagnosis cynnar yn greiddiol er mwyn ceisio sicrhau gwellad.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynlluniau peilot yn nau o fyrddau iechyd de Cymru a brofodd yn llwyddiannus, gyda ymchwil yn dangos fod y canolfan ddeiagnosis wedi lleihau'r amser tan ddeiagnosis o 84 diwrnod i 6 niwrnod.

Rydym yn galw ar i Lywodraeth Cymru ddatblygu canolfan ddeiagnosis yma er mwyn sicrhau fod pobl Gwynedd yn cael deiagnosis sydyn ac yn cael yr un driniaeth ag ardaloedd eraill.

Who's signing

Gillian Owen
Morfudd Lewis
Catrin Jones
Megan Jones
Gwawr Davalan
Fflur Emlyn
Marian Painter
Anne Rees
Maureen Jones
Sioned Evans
Bethan Jones
Elizabeth Williams
Dion Hughes
Morag Roberts
Margaret Jones
Delyth Roberts
Robart Davies
Denise Bevington
Beryl Wyn Hughes
Carwyn Parry
Goronwy Roberts
Glenys Williams Williams
Bethan Moseley
Bernie Conneely
Gareth Davies
Eurwen Hulmston
Richard Lewis
Lowri Mererid
Bethan Jones
Ann Thomas
1,027 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 205 o ymatebion

 • Gillian Owen
  signed 2019-10-22 23:34:18 +0100
 • Morfudd Lewis
  signed 2019-10-22 21:20:41 +0100
 • Catrin Jones
  signed 2019-10-22 19:15:10 +0100
 • Megan Jones
  signed 2019-10-22 11:34:07 +0100
 • Gwawr Davalan
  signed 2019-10-22 10:51:42 +0100
 • Fflur Emlyn
  signed 2019-10-22 06:15:43 +0100
 • Marian Painter
  signed 2019-10-21 21:58:20 +0100
 • Anne Rees
  signed 2019-10-21 21:17:57 +0100
 • Maureen Jones
  signed 2019-10-21 21:11:49 +0100
 • Sioned Evans
  signed 2019-10-21 21:07:24 +0100
  Mae’n bwysig iawn I gadw yr canolfan deiagnosis cancer yn ysbyty Gwynedd
 • Bethan Jones
  signed 2019-10-21 20:36:44 +0100
  Cefais cancr y Fron yn 2008. Cefais llawdrinniaeth yn Ysbyty Llandudno, chemo yn Ysbyty Gwynedd, a radio yng Nglan Clwyd. Oedd y trafeilio yn flinedig, y costau yn ofnadwy, ac angen defnyddio’r pres oedd gennym. Ddylai fod Ysbyty Gwynedd yn cael ei wneud yr ysbyty sydd yn trin pobl gyda cancr yng Ngwynedd. Dod a radio yna hefyd. Mae Alaw Ward yn rhyfeddol. Cadw surgery breast cancer yn YG hefyd, mae Glan Clwyd rhy bell ac I fod yn onset, Ysbyty ofnadwy a’r ol I’m gwr fod yna rhai blynyddoedd yn ol, y ward yn diflas, budur, pokey, staff uffernol o ddiflas, a chydig o llefydd parcio. Mae angen cau Glan Clwyd ag datblygu YG ym Mangor a’r Marlboro yn Wrecsam , dyma buasai y peth calla
 • Elizabeth Williams
  signed 2019-10-21 19:46:24 +0100
 • Dion Hughes
  signed 2019-10-21 19:44:03 +0100
 • Morag Roberts
  signed 2019-10-21 19:12:13 +0100
 • Margaret Jones
  signed 2019-10-21 17:19:25 +0100
 • Delyth Roberts
  signed 2019-10-21 15:12:09 +0100
 • Robart Davies
  signed 2019-10-21 13:28:31 +0100
 • Denise Bevington
  signed 2019-10-21 13:06:31 +0100
 • Beryl Wyn Hughes
  signed 2019-10-21 12:39:40 +0100
 • Carwyn Parry
  signed 2019-10-21 10:25:04 +0100
 • Goronwy Roberts
  signed 2019-10-21 09:13:10 +0100
 • Glenys Williams Williams
  signed 2019-10-20 22:05:26 +0100
  Mse gwir angen y ganolfsn yma yng ogledd cymru
 • Bethan Moseley
  signed 2019-10-20 21:29:55 +0100
 • Bernie Conneely
  signed 2019-10-20 19:17:08 +0100
 • Gareth Davies
  signed 2019-10-20 19:07:51 +0100
 • Eurwen Hulmston
  signed 2019-10-20 16:50:38 +0100
 • Richard Lewis
  signed 2019-10-20 16:50:04 +0100
 • Lowri Mererid
  signed 2019-10-20 14:01:02 +0100
 • Bethan Jones
  signed 2019-10-20 10:21:46 +0100
 • Ann Thomas
  signed 2019-10-20 10:05:23 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd