Canolfan ddeiagnosis Canser i Wynedd

Llythyr agored i Lywodraeth Cymru - pobl Gwynedd yn galw am ganolfan ddeiagnosis canser

Mae canser yn lladd mwy o bobl yng Ngwynedd nag unrhywbeth arall, gyda 28% o farwolaethau yng Ngwynedd o ganlyniad i ganser yn 2018. Yn wir, mewn rhai ardaloedd, megis Dolgellau, roedd y ffigwr yn 41%.

Mae diagnosis cynnar yn greiddiol er mwyn ceisio sicrhau gwellad.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynlluniau peilot yn nau o fyrddau iechyd de Cymru a brofodd yn llwyddiannus, gyda ymchwil yn dangos fod y canolfan ddeiagnosis wedi lleihau'r amser tan ddeiagnosis o 84 diwrnod i 6 niwrnod.

Rydym yn galw ar i Lywodraeth Cymru ddatblygu canolfan ddeiagnosis yma er mwyn sicrhau fod pobl Gwynedd yn cael deiagnosis sydyn ac yn cael yr un driniaeth ag ardaloedd eraill.

Who's signing

Goronwy Davies
Emrys Roberts
Mari Elain Gwent
Owain Gwent
Llio davies
Anthony Brickell
Rhian Mair
Jane Thomas
Gareth Hughes
Ann Huws
Olwen Jones
Cadi Roberts
Rhian Williams
Helen Thomas
Anwen Pugh
Eleri Lloyd
Fflur Davies
Mererid Roberts
Sioned Mills
Elen Jones
anwen Owen
Lowri Gwenllian Evans
Gaynor Roberts
Carys Jones
Dwyryd Williams
Megan Huggins
Mari Williams
Rhiannon Gomer
Rhiannon Mair
Karen Roberts-Jones
1,027 SIGNATURES
1,000 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 204 o ymatebion

 • Goronwy Davies
  signed 2021-10-12 16:58:29 +0100
 • Emrys Roberts
  signed via 2020-02-05 16:28:02 +0000
 • Mari Elain Gwent
  signed via 2020-02-05 09:45:48 +0000
 • Owain Gwent
  signed 2020-02-04 22:34:48 +0000
 • Llio davies
  signed 2020-02-04 12:12:31 +0000
  mae cael diagnosis cynnar I ganser yn hollol angenrheidiol ac yn holl-bwysig.Mae darganfod canser yn gynnar yn golygu y gall y driniaeth fod yn llwyddianus iawn,mac na fydd y canser yn dychwelyd.

  Mae cymaint o bobl,bob wythnos, yn y D.U yn cael diagnosis canser sydd yn rhy hwyr I sicrhau triniaeth llwyddianus.Byddai system diagnosis cynnar hefyd yn arbed miliynau i’r Gwasanaeth Iechyd,ac yn arbed cymaint o dor-calon I deuluoedd

  Fe gafodd fy niweddar wr, Andrew ,ddiagnosis hwyr,ac roedd y canser wedi lledu o’r man cychwynol I fan arall yn y corff.Unwaith mae hyn yn digwydd,mae’n anodd iawn i’w drin,fel y digwyddodd,yn anffodus, i Andrew.‘Roedd Andrew yn awyddus iawn I fi ledu’r wybodaeth yma,gan ei fod yn hollol ymwybodol -ac yn rhwystredig dros ben-fod hyn wedi digwydd iddo.Byddai diagnosis cynnar wedi sicrhau gwellad,’rwy’n siwr o hynny-ac roedd yntau hefyd yn gwybod hynny yn iawn

  ‘Roedd wedi bod yn ymweld a’r feddygfa leol ddwy flynedd cyn y diagnosis oherwydd ei fod yn flinedig ayb,ond ni chafwyd diagnosis,

  Mae cancr y fron a chancr y groth wedi cael system diagnosis cynnar ers blynyddoedd bellach,ac mae hyn wedi arbed miloedd o fywydau,heb os.Mae’n rhaid cael y diagnosis yma I bob cancr arall yn y dyfodol agos
 • Anthony Brickell
  signed 2020-02-04 09:29:37 +0000
 • Rhian Mair
  signed 2019-12-27 21:02:02 +0000
  Rhian Mair
 • Jane Thomas
  signed 2019-11-06 19:02:08 +0000
 • Gareth Hughes
  signed via 2019-11-06 10:50:29 +0000
 • Ann Huws
  signed via 2019-11-06 10:41:23 +0000
 • Olwen Jones
  signed 2019-11-05 09:34:10 +0000
  Olwen Jones
 • Cadi Roberts
  signed via 2019-11-03 11:42:00 +0000
 • Rhian Williams
  signed 2019-11-02 18:09:03 +0000
 • Helen Thomas
  signed via 2019-11-02 17:27:48 +0000
 • Anwen Pugh
  signed via 2019-11-02 16:43:50 +0000
 • Eleri Lloyd
  signed 2019-11-02 15:13:19 +0000
 • Fflur Davies
  signed 2019-11-02 14:18:09 +0000
 • Mererid Roberts
  signed 2019-11-02 13:50:20 +0000
 • Sioned Mills
  signed 2019-11-02 13:22:53 +0000
 • Elen Jones
  signed 2019-11-02 13:05:34 +0000
 • anwen Owen
  signed 2019-11-02 12:39:06 +0000
 • Lowri Gwenllian Evans
  signed via 2019-11-02 12:09:52 +0000
 • Gaynor Roberts
  signed via 2019-11-02 10:00:06 +0000
 • Carys Jones
  signed 2019-10-28 19:25:29 +0000
 • Dwyryd Williams
  signed 2019-10-26 11:15:05 +0100
  Dwyryd Williams
 • Megan Huggins
  signed 2019-10-26 09:36:33 +0100
 • Mari Williams
  signed 2019-10-25 19:58:42 +0100
 • Rhiannon Gomer
  signed 2019-10-25 12:44:21 +0100
 • Rhiannon Mair
  signed 2019-10-23 08:33:42 +0100
 • Karen Roberts-Jones
  signed 2019-10-23 00:36:46 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.