Cyfeillion

Diolch am gefnogi ymgyrch Mabon ap Gwynfor, Plaid Cymru, ar gyfer Dwyfor Meirionnydd. 

Cofiwch rannu hyn ac annog eraill, isod.

Dros Gymru!

Mewngofnodwch gyda Facebook, Twitter neu e-bost i gael eich dolen dracio personol.
Dolen sydd ddim yn tracio

Hoffi ar Facebook

Gyrrwch e-bost neu neges Facebook breifat

Trydar eich dilynwyr

Rhannu ar Google+

Rhannwch gyda'ch rhwydwaith LinkedIn

Pan rydych yn mewngofnodi, byddwch yn gallu gweld pwy rydych wedi recriwtio yma.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.