Clefyd y galon

Ers 2015 mae'r Bwrdd Iechyd yn cynnal gwasanaeth cymunedol rhagorol ar gyfer cleifion methiant y galon.
Mae'n wasanaeth sy'n arbed bywydau; yn arbed pobl rhag mynychu ysbytai cyffredinol; ac yn arbed arian sylweddol i'r Bwrdd Iechyd.

Mae tua 8,000 o gleifion methiant y galon yn wybyddus ar hyd gogledd Cymru, ac amcangyfrifir fod tua'r un faint eto nad ydynt yn wybyddus i'r meddygon.


Mae'r clinigau cymunedol yma yn trin dwsinau o gleifion y galon bob mis, a hynny mewn canolfannau yn agosach i'w cartref. Mae'r gwasanaeth bresennol yn arbed tua £1.5m y flwyddyn i'r Bwrdd Iechyd. O'i ledu ymhellach i bob rhan o'r gogledd mae posib y gallai arbed hyd at £5m iddynt.


Yn anffodus mae'r Bwrdd wedi methu ag ymrwymo i gynnal y gwasanaeth am yr hir dymor, gan ei adolygu bob chwe mis. Golyga hyn nad oes yna sicrwydd swydd i'r rhai hynny sy'n gweithio, sydd yn ei dro yn golygu fod y staff yn symud ymlaen i wasanaethau eraill ac felly yn bygwth y gwasanaeth arbennig yma.


Mae'r gwasanaeth angen sicrwydd. Rydym felly yn galw ar i'w Gweinidog Iechyd a'r Bwrdd Iechyd i sicrhau fod y gwasanaeth rhagorol yma'n cael sicrwydd hir dymor er lless y nifer fawr o gleifio y galon sydd yng ngogledd Cymru.

Who's signing

Sioned Mai Evans
Ann Eleri Jones
Sioned Webb
Mair Edwards
Dewi Tudur Lewis
Tass Rees Rees
Owain Gwent
Gwyneth Williams Willims
Rita Llwyd
Wil Williams
Lowri Mererid
Bethan Jones
Bethan Antur Edwards
Gwenda Roberts
Tegwen Parri
Olwen Jones
Janet Roberts
Sian Jones
Alaw Roberts
Melangell Gruffydd
Llinos Jones
Anita Jones Jones
Derec Hopkins
Julie Williams
Bethan Williams
Iwan Evans
Mattie Evans
Gweno Roberts
Catrin Wyn
Cathryn Wood
37 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 31 o ymatebion

 • Sioned Mai Evans
  signed via 2020-07-12 12:38:08 +0100
 • Ann Eleri Jones
  signed via 2020-07-11 09:59:03 +0100
 • Sioned Webb
  signed 2020-02-25 08:18:43 +0000
 • Mair Edwards
  signed 2020-02-22 06:47:57 +0000
 • Dewi Tudur Lewis
  signed 2020-02-20 07:46:40 +0000
  Mae’r ddeiseb yma’n profi mai dim ond Plaid Cymru sy’n gallu gwarchod buddianau pobol Cymru.
 • Tass Rees Rees
  signed 2020-02-20 00:35:59 +0000
 • Owain Gwent
  signed 2020-02-19 21:48:44 +0000
 • Gwyneth Williams Willims
  signed 2020-02-19 21:31:09 +0000
 • Rita Llwyd
  signed 2020-02-19 17:19:35 +0000
 • Wil Williams
  signed 2020-02-19 16:46:58 +0000
  Wil Williams
 • Lowri Mererid
  signed 2020-02-19 16:44:58 +0000
 • Bethan Jones
  signed 2020-02-19 16:34:30 +0000
 • Bethan Antur Edwards
  signed 2020-02-19 16:28:41 +0000
 • Gwenda Roberts
  signed 2020-02-19 16:21:58 +0000
 • Tegwen Parri
  signed 2020-02-19 15:12:46 +0000
 • Olwen Jones
  signed 2020-02-19 14:57:02 +0000
  Olwen Jones -rydwi i’n un o gleifion calon" Gwynedd ac yn condemnio’n fawr y diffyg i gynnal gwasanaeth hir dymor a dydi ansicrwydd fel hyn yn ddim help i galon NEB
 • Janet Roberts
  signed 2020-02-07 07:01:48 +0000
 • Sian Jones
  signed 2020-01-19 17:13:54 +0000
 • Alaw Roberts
  signed 2020-01-15 14:42:20 +0000
 • Melangell Gruffydd
  signed 2020-01-13 17:44:44 +0000
 • Llinos Jones
  signed 2020-01-13 15:56:14 +0000
 • Anita Jones Jones
  signed 2020-01-12 20:14:02 +0000
 • Derec Hopkins
  signed 2020-01-12 20:07:36 +0000
 • Julie Williams
  signed 2020-01-12 20:06:42 +0000
 • Bethan Williams
  signed 2020-01-12 20:00:38 +0000
 • Iwan Evans
  signed 2020-01-12 19:56:06 +0000
  Yr wyf I yn dioddaf o clefydd y galon sef dilated cardiomyopathy , ac wedi cael ciciwr calon ICD i mewn yna fi , rhag ofn i rhywbeth ddigwydd i mi , fellu mae yn bwysig cael y gwasanaeth yma i fynd ac i bobol gal triniaeth ,
 • Mattie Evans
  signed 2020-01-12 19:48:07 +0000
 • Gweno Roberts
  signed 2020-01-11 18:54:34 +0000
 • Catrin Wyn
  signed via 2020-01-11 16:28:33 +0000
 • Cathryn Wood
  signed 2020-01-10 18:29:45 +0000
  Cathryn Wood

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.