PETITION: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

ARWYDDWCH: Rhowch y bonws o £1,000 i BOB aelod o staff gofal

Mae Llywodraeth Cymru yn talu bonws o £1,000 i'r gweithlu gofal.

Mae gweithlu cynorthwyol cartrefi gofal megis glanhawyr a chogyddion wedi mynd y tu hwnt i'r hyn oedd yn ofynnol ohonynt yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus diweddar, ond nad ydi't staff yma am dderbyn y bonws gan Llywodraeth Cymru.

Rydym yn credu fod peidio a thalu y bonws i'r gweithlu cynorthwyol yn creu dwyn haen o fewn y gweithlu ac yn creu drwg deimlad.

Galwn ar i'r Llywodraeth i dalu'r bonws o £1,000 i'r gweithlu cynorthwyol hefyd.

Ychwanegwch eich enw at y ddeiseb isod!

 

SIGN: Give ALL care staff the £1,000 bonus they deserve

The Welsh Government will pay the care workforce a bonus of £1,000.

The care home's supporting workforce such as cleaners and cooks have gone beyond what was required of them during the recent public health crisis, but theses members of staff will not receive the bonus from the Welsh Government.

We believe that not paying the bonus to the support workforce is unjust to the sterling work they've done during the COVID crisis.

We also call on the Government to pay the support workforce a bonus of £1,000.

Add your name to the petition below!

Who's signing

Hannah Roberts
Katherine Edwards
Danikka Griffiths
Alison Morrell
Ruth Walton
Anna Lewis
Simon
Joanne Davies
Jessica Parry
Maureen Jones
Claudia Lucia Fulger
Shelly .
Teresa Beasley
Melanie Williams
Joanne James
Nia Prendergast
Ann Jones
Amanda Roberts
Steven Parry
Geraldine Shelly-Mcmullan
Elizabeth Stuchbery
Steve Spencer
Lauren Wright
Lesley Wright
Allison Brown
Glenys Roberts
Jackie Savage
Lorraine Herbert
Nathan Roberts
Ffion Edwards
361 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 278 o ymatebion

 • Hannah Roberts
  signed 2022-06-14 10:28:11 +0100
 • Katherine Edwards
  signed 2022-06-03 20:04:51 +0100
 • Danikka Griffiths
  signed 2022-05-23 22:22:33 +0100
 • Alison Morrell
  signed 2022-05-08 10:01:24 +0100
  Staff should be treated differently than any other, completely unfair.
 • Ruth Walton
  signed 2022-05-06 14:37:36 +0100
  I am one of those cooks in a care home and I’ve worked all the way through this pandemic.
 • Anna Lewis
  signed 2022-05-04 17:00:12 +0100
 • Simon
  signed 2022-05-03 19:19:00 +0100
 • Joanne Davies
  signed 2022-05-03 18:17:53 +0100
 • Jessica Parry
  signed 2022-05-02 16:24:00 +0100
 • Maureen Jones
  signed 2022-05-02 16:22:44 +0100
 • Claudia Lucia Fulger
  signed 2022-05-02 13:55:39 +0100
 • Shelly .
  signed 2022-05-02 12:54:55 +0100
 • Teresa Beasley
  signed 2022-05-02 10:31:54 +0100
 • Melanie Williams
  signed 2022-05-02 10:13:18 +0100
 • Joanne James
  signed 2022-05-02 08:50:22 +0100
 • Nia Prendergast
  signed 2022-05-01 22:50:34 +0100
 • Ann Jones
  signed 2022-05-01 18:59:51 +0100
 • Amanda Roberts
  signed 2022-05-01 18:35:27 +0100
 • Steven Parry
  signed 2022-05-01 17:39:55 +0100
 • Geraldine Shelly-Mcmullan
  signed 2022-05-01 14:12:16 +0100
 • Elizabeth Stuchbery
  signed 2022-05-01 14:07:07 +0100
  Estuchbery
 • Steve Spencer
  signed 2022-05-01 13:58:43 +0100
 • Lauren Wright
  signed 2022-05-01 12:48:57 +0100
 • Lesley Wright
  signed 2022-05-01 12:16:16 +0100
 • Allison Brown
  signed 2022-05-01 12:02:39 +0100
  It’s a whole team that made a difference during COVID and going forward they will continue to make a difference. Can’t run a care home without care staff, cleaners, cooks and maintenance. They are all important.
 • Glenys Roberts
  signed 2022-05-01 10:25:01 +0100
 • Jackie Savage
  signed 2022-05-01 07:40:35 +0100
 • Lorraine Herbert
  signed 2022-05-01 06:29:40 +0100
 • Nathan Roberts
  signed 2022-04-30 23:13:01 +0100
 • Ffion Edwards
  signed 2022-04-30 23:11:23 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.