Llythyr agored i Barclays: Cadw gwasanaethau bancio ym Mhorthmadog

Ychwanegwch eich enw chi i'r llythyr agored hwn i Fanc Barclays:

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn siomedig gyda chyhoeddiad diweddar Barclays i gau’r gangen banc leol yn Porthmadog, Gwynedd.

Nid ydym yn cytuno â chyngor Barclays y dylai pob cwsmer symud i fancio ar-lein oherwydd nad oes gan bawb fynediad at gysylltiad rhyngrwyd dibynadwy, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig fel rhannau o Dwyfor Meirionnydd lle mae cysylltedd digidol dibynadwy yn broblem. Mae llawer o bobl hŷn hefyd yn amharod i ddefnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer unrhyw faterion ariannol.

Wrth i'n cymunedau wella o effeithiau COVID, dylid cadw gwasanaethau wyneb yn wyneb er mwyn cefnogi pobl fregus mewn cymunedau bregus. Bydd dod â gwasanaethau bancio i ben ym Mhorthmadog yn cael effaith andwyol a phellgyrhaeddol ar elusennau a grwpiau cymunedol yn yr ardal sy'n aml yn dibynnu ar arian parod.

Yn ôl yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, mae pobl yng Nghymru yn fwy tebygol o orfod teithio pellteroedd mawr i gyrraedd cangen banc: mae 7.5% o gartrefi yn gorfod teithio 16km neu fwy.

Rydym yn galw ar Fanc Barclays i gefnogi trigolion a busnesau lleol ym Mhorthmadog trwy gadw gwasanaethau bancio yn y dref. Rydym yn fawr obeithio y bydd Barclays yn ailystyried yr ergyd ddinistriol hon i Borthmadog

Yr eiddoch yn gywir,

 

Ychwanegwch eich enw isod 👇

 

 

Who's signing

barbara jones
Dewi Bowen
Alwen Pennant Watkin
Celt Roberts
Enid Roberts
Llywelyn Rhys
Derec Stockley
Mrs Jones
Wendy Antoniazzi
Becky Antoniazzi
Awen Hamilton
Crach Bach Clwyddog
Robin Williams
Shannon Orritt
Linda Willuams
John Hughes
Ian Jones
Dafydd Owen
Gwyn Williams
Elwyn Jones
Siri Wigdel
Valerie Wynne Davies
Catrin Roberts
Gwilym Thomas
Sian Eleri Roberts
Ray Owen
Sarah Shaw
Gwyn Vaughan Jones
Sarah Griffiths
Gari Thomas
189 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 137 o ymatebion

 • barbara jones
  signed via 2021-12-04 18:13:23 +0000
 • Dewi Bowen
  signed 2021-12-04 12:11:43 +0000
 • Alwen Pennant Watkin
  signed 2021-12-04 00:04:09 +0000
 • Celt Roberts
  signed 2021-12-03 22:47:38 +0000
 • Enid Roberts
  signed 2021-12-03 20:33:44 +0000
 • Llywelyn Rhys
  signed 2021-12-03 19:22:03 +0000
 • Derec Stockley
  signed 2021-12-03 18:38:51 +0000
 • Mrs Jones
  signed 2021-12-01 21:16:51 +0000
  Put it all in ENGLISH too you racist bastards.
 • Wendy Antoniazzi
  signed 2021-12-01 17:59:47 +0000
  Mae esio cadw yn agored meddwl am yr henoed
 • Becky Antoniazzi
  signed 2021-12-01 17:57:32 +0000
 • Awen Hamilton
  signed 2021-12-01 10:17:44 +0000
 • Crach Bach Clwyddog
  signed 2021-12-01 01:00:12 +0000
 • Robin Williams
  signed 2021-11-30 23:08:20 +0000
 • Shannon Orritt
  signed 2021-11-30 22:33:12 +0000
 • Linda Willuams
  signed 2021-11-30 19:16:51 +0000
 • John Hughes
  signed 2021-11-30 17:54:44 +0000
 • Ian Jones
  signed 2021-11-30 17:49:07 +0000
  Gan bod y banciau ma yn adeiladau mawr, beth am gadw un adeilad a chael cownteri gwahanol i’r banciau gwahanol o dan yr un tô..?!
 • Dafydd Owen
  signed 2021-11-30 17:42:34 +0000
 • Gwyn Williams
  signed 2021-11-30 17:17:11 +0000
  Fel cwsmer byddai colled fawr i mi heb y banc ym Mhorthmadog. Tybed ddylwn i ystyried newid?
 • Elwyn Jones
  signed 2021-11-30 15:47:37 +0000
 • Siri Wigdel
  signed via 2021-11-30 15:29:27 +0000
  Cadwch ein cangen leol ar agor, rydym yn ddibynnol ar y gwasanaeth hwn at ddefnydd preifat a chwmni.
 • Valerie Wynne Davies
  signed 2021-11-30 14:39:35 +0000
  Meddyliwch am y pensiynwyr sydd ddim a chydylltiad ar WE
 • Catrin Roberts
  signed 2021-11-30 13:55:27 +0000
 • Gwilym Thomas
  signed 2021-11-30 13:38:49 +0000
 • Sian Eleri Roberts
  signed 2021-11-30 13:18:05 +0000
 • Ray Owen
  signed 2021-11-30 13:12:06 +0000
 • Sarah Shaw
  signed 2021-11-30 12:21:44 +0000
 • Gwyn Vaughan Jones
  signed 2021-11-30 11:33:26 +0000
 • Sarah Griffiths
  signed 2021-11-30 10:51:02 +0000
 • Gari Thomas
  signed 2021-11-30 09:18:22 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.