Achub Gwasanaeth Bws Blaeanau Ffestiniog - y T19 - Save the Blaenau Ffestiniog T19 Bus

Mae'r T19 yn wasanaeth hanfodol sy'n cysylltu Blaenau Ffestiniog â Llandudno. Mae’n wasanaeth pwysig i lawer gan gynnwys pensiynwyr, myfyrwyr, cleifion ysbyty a llawer mwy. Mae angen i ni achub y T19.

The T19 is a vital service linking Blaenau Ffestiniog with Llandudno. It is an important service for many including pensioners, students, hospital patients and many more. We need to save the T19.

Mae Llew Jones yn dod â gwasanaeth bws T19 o Flaenau Ffestiniog i Landudno i ben. Mae'r cwmni wedi ei gwneud yn glir bod gostyngiad yn nifer y teithwyr wedi gwneud y gwasanaeth yn amhosib.

Arwyddwch y ddeiseb hon yn galw ar Lywodraeth Cymru i gamu i mewn i gefnogi gwasanaeth bws T19.

Llew Jones is ending the T19 bus service from Blaenau Ffestiniog to Llandudno. The company has made it clear a drop in passenger numbers has made the service unviable.

Please sign this petition calling on the Welsh Government to step in to support the T19 bus service.

Who's signing

Owen gwilym Williams
David Jones
julie hughes
Elliw Lewis
Glyn Graham
Nia Pritchard-Roberts
Chloe Needham
Shirli Meakin
Ed Reid
Rhian Jones
Michelle Pashley
Rhian Maddocks
jo checkley
Wendy Lloyd Jones
Clifford Davies
Emyr Puw
Glyn Griffiths
Nans Rowlands
Janine Hall
Shan Ashton
Tesni Rowlands
Nikki Wallis
Diana Battye
Angharad Wynne
David Jones
Annwen Daniels
Iona Price
Hefin Tudur Llwyd
Melody Preston
Iona Williams
64 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 50 o ymatebion

 • Owen gwilym Williams
  signed 2023-02-15 00:34:43 +0000
  Bydd angen y Bws yma ar unigolion y Blaenau Defnyddais y Bws yma’n rheolaidd tra’n byw yn y Blaenau
 • David Jones
  signed 2023-02-10 11:46:02 +0000
 • julie hughes
  signed 2023-02-10 03:12:13 +0000
 • Elliw Lewis
  signed 2023-02-09 09:54:56 +0000
 • Glyn Graham
  signed 2023-02-09 09:47:53 +0000
 • Nia Pritchard-Roberts
  signed 2023-02-09 09:10:45 +0000
 • Chloe Needham
  signed via 2023-02-09 08:05:48 +0000
 • Shirli Meakin
  signed 2023-02-09 07:53:31 +0000
  I don’t have a car so without this link to a large town with shopping facilities I have to order most things to be delivered. This has an impact on the environment. It also effects my mental health and this has an impact on the NHS.
 • Ed Reid
  signed via 2023-02-08 16:42:28 +0000
 • Rhian Jones
  signed 2023-02-08 15:01:44 +0000
  Mae’n rhaid i mi ddweud ei bod hi’n gwbwl warthu bod Cyngor Gwynedd yn dod ar Gwasanaeth T19 rhwng Blaenau Ffestiniog a Llandudno.
 • Michelle Pashley
  signed 2023-02-08 09:37:59 +0000
 • Rhian Maddocks
  signed 2023-02-08 09:10:48 +0000
 • jo checkley
  signed 2023-02-08 08:25:05 +0000
 • Wendy Lloyd Jones
  signed 2023-02-08 08:11:47 +0000
  Gwella yn hytrach na lleihau gwasanaethau cyhoeddus sydd angen yng ngogledd Cymru er mwyn i’r ardal fod yn lle y gall pobl gyffredin fyw ynddi.
 • Clifford Davies
  signed 2023-02-07 22:54:22 +0000
 • Emyr Puw
  signed 2023-02-07 22:46:12 +0000
 • Glyn Griffiths
  signed 2023-02-07 22:24:46 +0000
 • Nans Rowlands
  signed 2023-02-07 22:09:41 +0000
  Mae cadw’r gwasanaeth yn hanfodol i bobl cefn gwlad.
 • Janine Hall
  signed 2023-02-07 22:08:18 +0000
 • Shan Ashton
  signed 2023-02-07 21:34:52 +0000
 • Tesni Rowlands
  signed 2023-02-07 21:19:15 +0000
 • Nikki Wallis
  signed 2023-02-07 20:44:30 +0000
  I’ma front line NHS nurse who works in Bangor. These buses are essential.
 • Diana Battye
  signed 2023-02-07 20:43:11 +0000
 • Angharad Wynne
  signed 2023-02-07 20:41:08 +0000
 • David Jones
  signed 2023-02-07 20:35:33 +0000
 • Annwen Daniels
  signed 2023-02-07 20:19:33 +0000
 • Iona Price
  signed 2023-02-07 20:19:21 +0000
 • Hefin Tudur Llwyd
  signed 2023-02-07 20:18:19 +0000
 • Melody Preston
  signed 2023-02-07 20:09:16 +0000
 • Iona Williams
  signed 2023-01-28 11:28:05 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.