Pam nad yw Cymru yn cynnig yr un grantiau a’r gwledydd eraill y DU?

Ymateb swyddogol gan submitted

Cwestiwn da!

Yn elfennol, mae'n berwi i lawr i allu y llywodraethau i fenthyg a rhannu pres.

Mae Cymru yn llwyr ddibynnol ar San Steffan am eu phres. Daw'r pres yn sgil gwariant a wneir ar adrannau yn Lloegr - felly os ydy Iechyd yn Lloegr yn derbyn swm o bres, yna mae iechyd yng Nghymru yn derbyn canrhan o'r swm hwnnw (tua 5.1%). Ond os ydy llywodraeth San Steffan yn penderfynnu fod y gwariant yn llesol ar gyfer y Deyrnas Gyfunol gyfan (e.e. rhelffordd HS2) yna ni fydd Cymru yn cael dim dimau yn ychwanegol.

Oherwydd anallu Cymru felly mae'r pres yn llwyr ddibynnol ar San Steffan, ac yna mae dyraniad y pres hwnnw yn ddibynnol ar flaenoriaethau y blaid sydd mewn llywodraeth yng Nghaerdydd - yn yr achos yma Llafur.

Mae sawl sector wedi methu allan ar bres - ystyria y sector bysgota sydd wedi derbyn nemor ddim cefnogaeth. Mae hyn am nad ydynt yn uchel ym mlaenoriaethau Llafur, ond i ni yma mae nhw'n andros o bwysig - yn cynnal diwydiant, teuluoedd a chymunedau.


Dangos 2 o ymatebion

Sut fyddech chi'n tagio'r awgrym hwn?
Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Mabon ap Gwynfor
    responded with submitted 2021-02-11 22:13:05 +0000
  • Mari Titley
    published this page in Ein Dyfodol 2021-02-05 18:03:41 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.